Bioscience lab- en kantoorcluster Beagle Marconi brengt levendigheid in Merwe-Vierhavens

Geschreven door Rotterdam in Ontwikkeling

Van Links naar rechts: Marc Schellekens, Beagle Building; Michael Venderbos, J.P. van Eesteren; Robert Boonk, Havenbedrijf; Ruud van Spronsen, Beagle Building (c) Margret Tielemans

De flexibele laboratorium- en kantoorruimtes voor innovatieve bedrijven in de bioscience-sector zijn een waardevolle toevoeging aan het Rotterdamse Merwe-Vierhavens gebied (M4H). Door grotere en kleinere bedrijven samen te voegen in één gebouw ontstaat in de oude fruithaven opnieuw 24 uursbedrijvigheid in de nabijheid van het Erasmus MC en de TU Delft.

Op de hoek van Marconistraat en Benjamin Franklinstraat staat in 2024 Beagle Marconi. Een bedrijfsverzamelgebouw van zeven verdiepingen met 11.600 vierkante meter hoogwaardige laboratorium- en kantoorruimten voor start-ups, scale-ups en gevestigde bedrijven in de (bio)technologie en innovatieve maakindustrie. Het Beagle-concept is op initiatief van PCS Design and Construction ontwikkeld in een samenwerkingsverband met J.P. van Eesteren. Gezamenlijk ontwikkelden zij de eerste Beagle Darwin (2006) en vervolgens Beagle Zernike (2017). In 2019 sloot het LabHotel van Marc Schellekens, afkomstig uit de laboratoriumwereld (TNO), zich aan en ontstond Beagle Building BV.

Beagle Building concept

De naam van het Beagle Life Scienceconcept verwijst naar het zeilschip Beagle waar Charles Darwin tussen 1831 en 1836 als natuuronderzoeker passagier was en hij veel van de bewijzen verzamelde voor zijn evolutietheorie, die hij twintig jaar later introduceerde. De hoogwaardige laboratorium- en kantoorruimten in Beagle Marconi zijn voorzien van de vereiste installaties voor de hoogste microbiologische veiligheidsklassen (ML1, ML2 en ML3) en kunnen naar eigen inzicht en gebruik worden ingericht. Door de variatie in oppervlaktes en flexibele indeling is er voor ieder bedrijf een passende plek; de units variëren van vijfhonderd tot vijfduizend vierkante meter.

Marc Schellekens: “Vanaf 2002 werken we aan de realisatie van de Beagle Buildings. Deze nichemarkt is ontstaan vanuit het chronisch gebrek aan goede laboratoria. De multi tenant gebouwen zijn bedoeld voor succesvolle, jonge technologische bedrijven die hun eigen locatie ontgroeid zijn en op zoek zijn naar meer ruimte en betere faciliteiten. Maar we ontwikkelen ook voor bedrijven die een eigen gebouw willen. De locatie in het M4H-gebied in Rotterdam is geschikt omdat de oude Fruithaven vlak bij het Erasmus MC en de TU Delft ligt. We denken dat deze plek interessant is voor medische technologie, (bio)technologische R&D, farma -en food industrie. We ontwikkelen hier mee aan een kennis- en intelligentiecluster en zorgen voor nieuwe bedrijvigheid in het (voormalig) haven- en industriegebied.”

Vooraanzicht Beagle Marconi (c) Beagle Marconi BV

Transformatie M4H

Robert Boonk, Real Estate Manager bij het Havenbedrijf Rotterdam: “Het M4Hgebied transformeert van industriële havenlocatie tot een innovatief woon- en werkgebied, dat haven en stad weer met elkaar verbindt. Zo ontstaat een optimaal vestigingsklimaat voor bedrijven en kennisinstellingen die bijdragen aan een slimme en duurzame stad en haven. Samen met RDM Rotterdam vormt M4H het Rotterdam Makers District. Hier ontstaat een ecosysteem met kennisinstellingen en innovatieve maakindustrie, gecombineerd met publieksfuncties en nieuwe woonvormen. Havenbedrijf en gemeente Rotterdam werken hierin samen. De eerste voorbeelden zijn de voormalige fruitloodsen aan de Merwehaven. Deze twee loodsen zijn herontwikkeld naar een bedrijfsverzamelgebouw voor de nieuwe generatie (maritieme) maakbedrijven, en naar de circulaire Stadshavenbrouwerij met horeca. De Merwepieren en omgeving wordt de komende jaren door gemeente ontwikkeld tot een innovatief woongebied.” Robert: “Het doel is om een gemeenschap van succesvolle en innovatieve ondernemers te creëren, geïntegreerd in het bredere regionale innovatie-ecosysteem van bedrijven, kennisinstellingen en financieringsbronnen. De voormalige fruitloodsen zijn bijvoorbeeld heel geschikt voor IT-bedrijven of de Research & Development tak van technologische bedrijven. Het Havenbedrijf streeft bij de ontwikkeling van M4H naar negentig procent bedrijven en tien procent voorzieningen zoals horeca, sport en cultuur. We richten ons op bedrijven en initiatieven die werken aan energietransitie, nieuwe vormen van duurzame mobiliteit en circulariteit. Beagle Marconi past perfect in dit nieuwe ecosysteem.”

Bouwkavel naast Rotterdam Science Tower (c) Beagle Marconi BV

Duurzame herontwikkeling

Michael Venderbos, directeur klant en markt bij TBI-onderneming J.P. van Eesteren: “Al vanaf het eerste Beagle Building zijn wij mede-ontwikkelaar en organiseren wij de verdere engineering en realisatie van de gebouwen. Als van oorsprong Rotterdamse ontwikkelende bouwer waren we eerder al betrokken bij een serie iconische Rotterdamse gebouwen zoals: de Euromast, de Kuip, de Markthal en Little C. Op dit moment werken we samen met de gemeente Rotterdam aan de gebiedsontwikkelingen Pompenburg en Parkhaven.” “We vinden het dan ook ontzettend mooi om onze schouders te zetten onder de gebiedsontwikkeling van M4H en daar de nieuwste loot aan de stam van de Beagle familie te ontwikkelen,” zegt Michael. “Binnen J.P. van Eesteren werken ontwikkelaars, engineers en bouwers nauw samen om complexe binnenstedelijke projecten haalbaar te maken. Ook in dat opzicht voelen we ons helemaal thuis in het Makers District. Beagle Marconi wordt, net als Darwin en Zernike, een duurzaam gebouw dat wordt ontworpen naar de maatstaven van BREEAM Excellent. In het gebouw en in de openbare ruimte komen veel groene ontmoetingsplekken. Ook op de daken maken we gebruik van groen.”

Levendige buurt

De locatie is heel goed bereikbaar met het openbaar vervoer, waaronder metrostation Marconiplein en de watertaxi. Op korte afstand van Beagle Marconi komt een mobiliteitshub voor parkeren en verschillende vormen van deelmobiliteit. Michael: “Zo lossen we de parkeernorm op gebiedsniveau op. Er is veel ruimte voor fietsparkeren en opladen van elektrische fietsen. In het gebouw is een douche om na de fietstocht fris aan het werk te gaan. Een gebiedsbrede warmte-koude opslag, die gebruikmaakt van lokale energiebronnen, zorgt voor slimme collectieve energie.” Marc: “Beagle Marconi is de eerste nieuwbouw van het Testing & Producing Cluster in M4H. Laboratoria in de plint en het open karakter bevorderen het contact op straatniveau. In een lab lopen er 24/7 mensen in en uit, dit draagt bij aan de levendigheid in de buurt.”

Stuur artikel door