Circulair bouwen? Yes we can!

Voor J.P. van Eesteren is de circulaire transitie meer dan een mooie ambitie voor de toekomst. Tijdens de JP Circulariteitsdag op 7 februari kwamen 60 medewerkers bijeen om circulaire basisnormen in kaart te brengen en te bekijken waar zij samen de lat hoger kunnen leggen.

De circulaire transitie is een van de strategische pijlers van de TBI-groep, waarvan J.P. van Eesteren onderdeel uitmaakt. De focus ligt op het minimaliseren van grondstofgebruik en het maximaliseren van de herbruikbaarheid van producten, materialen en grondstoffen. In 2030 willen we het gebruik van primaire grondstoffen in projecten halveren en bouwen volgens circulaire ontwerpprincipes.

In november 2021 vond de eerste JP Circulariteitsdag plaats. Nu ruim een jaar later hebben wij al een aantal mooie stappen in die richting gezet. Zo is er een Greenlist opgesteld, een overzicht van duurzame materialen die de voorkeur hebben bij projecten en onze route naar een groen bestek. In Ons Houten Hart, een samenwerking van J.P. van Eesteren, Arup en Team V Architectuur, wordt alle kennis rondom houtbouw verzameld, met als doel om die bouwmethode vaker toe te passen. En met het initiatief de Duurzame Bouwplaats is er ook in de uitvoering van onze projecten een focus op duurzame oplossingen, zoals het gebruik van elektrisch materieel en het verminderen van afval.

Er kan meer dan gedacht

Nu was de tijd rijp om de circulaire transitie weer een stap verder te brengen. Doel van deze tweede JP Circulariteitsdag was dan ook om samen te bepalen welke circulaire basisnormen iedereen heeft en vooral wat er allemaal nog meer mogelijk is. Door elkaar te inspireren, kennis te delen en de krachten te bundelen, kan er vaak meer dan eerst gedacht. Daar geeft J.P. van Eesteren ook bewust alle ruimte voor. Het thema van de dag vatte het krachtig samen: Yes we can!

De dag viel in twee delen uiteen. De ochtend stond in het teken van inspiratie en kennisdelen, met presentaties van directievoorzitter Marco Peppel en manager Duurzaamheid Diane de Smit van J.P. van Eesteren, en duurzame ondernemer en medeoprichter van PHI Factory Yvette Watson.

’s Middags gingen de deelnemers in kleine groepen ‘moonshots’ bedenken, supercirculaire ideeën waarvan de ambitie afspat. Iedere groep koos één idee om daadwerkelijk toe te passen op een project en die oplossing te presenteren aan de directie. Zo werd er bij het renovatieproject Moreelsepark 1 in Utrecht voorgesteld om juist minder te doen in plaats van meer. Door minder te slopen, blijft meer (historische) waarde van het pand behouden en worden minder nieuwe materialen gebruikt. Een eventuele budgetbesparing die dat oplevert, kan weer in extra verduurzamingsmaatregelen worden geïnvesteerd. Het mes snijdt zo aan twee kanten.

De wegen naar circulariteit

De JP Circulariteitsdag gaf alle deelnemers inspiratie en motivatie om nog bewuster met duurzaamheid en circulariteit bezig te zijn in hun dagelijks werk. Echte verandering komt van binnenuit. De ideeën en inzet van alle deelnemers aan de JP Circulariteitsdag brengen de circulaire transitie een stap dichterbij en maken de wegen er naartoe steeds duidelijker.

[Foto's: Hans Huigen]

“Ik ga kijken naar de duurzame stappen die ik wél kan zetten. Argumenten als budget, planning en welstand worden vaak aangegrepen om niet voor een duurzame optie te kiezen. Dus ga ik voortaan kijken wat wél is mogelijk binnen deze kaders. En wanneer nodig de vraag te stellen: hoe verleggen we deze kaders?”
Merel Bijkerk, planontwikkelaar
“Bij het volgende inkoopgesprek zet ik duurzaamheid op mijn bespreeklijst. Samen met de onderaannemer zal ik bespreken of een duurzame keuze mogelijk is, zoals het hergebruik van materialen of kiezen voor materialen die terug groeien.”
Casper van Linden, projectorganisator

Meer weten over duurzaamheid bij JP?

Stuur artikel door