Duurzaam 5TRACKS

Creatiever omgaan met de energievraag

De energietransitie werkt ook door op de bouwplaats. Steeds meer materieel draait op elektriciteit en groene energie wordt de norm. In 5TRACKS Breda, een ontwikkeling van J.P. van Eesteren en Synchroon, wordt hard gewerkt om die verduurzaming verder te versnellen, door toepassing van nieuwe en slimme energieoplossingen.

Duurzaamheid wordt een steeds belangrijker thema voor bouwers. “Verduurzamen is een verantwoordelijkheid van ons allemaal”, zegt Sander Groenenboom, projectmanager bij J.P. van Eesteren. “Bij 5TRACKS pakken we de duurzame uitdaging met veel enthousiasme op. Dat zie je dan ook op verschillende manieren terug in hoe we werken.”

Dat begint al met de bouwkeet, een splinternieuwe schottenkeet die verzorgd is door MDB, als partner betrokken bij de inrichting van de bouwplaats van 5TRACKS. “Dit is de nieuwe norm”, vertelt Midhad Jakupovic, manager Bouwplaatsvoorzieningen bij MDB. “Het is voorzien van goede wand-, dak- en vloerisolatie en dubbelglas. Om de vloeronderdelen te plaatsen, zijn pakketten gemaakt die met een vrachtwagen werden geplaatst. Daarmee voorkwamen we zwaar tilwerk voor onze mensen. Een elektrische ketel zorgt voor de verwarming en er wordt groene energie ‘gestookt’. Voor de verlichting gebruiken we energiezuinige LED-lampen en bewegingssensoren zorgen ervoor dat alleen ruimtes die gebruikt worden, worden verlicht. ”

"Het is een mooie eerste stap. Duurzaamheid en circulariteit moeten standaard worden en net zozeer verankerd raken in het primaire proces als bijvoorbeeld veiligheid. Onze organisatie pakt dat goed op.”
Sander Groenenboom, projectmanager J.P. van Eesteren

Op het dak van de keet liggen 77 zonnepanelen. De energie die daarmee wordt opgewekt, wordt in de keet en op de bouwplaats gebruikt. Wat over is, wordt opgeslagen in een batterijpakket en gebruikt voor bijvoorbeeld de noodverlichting. Op de parkeerplaats voor de bouw, die verderop in de straat ligt, zijn vier laadpunten voor elektrische auto’s, die in het weekend ook voor publiek gebruik zijn.

77 zonnepanelen op het dak van de splinternieuwe schottenkeet

De laadpalen op de parkeerplaats van 5TRACKS

Impact op het stroomnetwerk

Waar mogelijk, wordt bij de bouw van 5TRACKS gebruikgemaakt van elektrisch materieel. Bij de torenkranen, stijgleidingen en liften voor personen en goederen is dat al het geval. Een toenemend gebruik van elektrisch materieel betekent ook dat er een steeds zwaardere bouwaansluiting moet worden aangevraagd. Volgens de traditionele methode worden namelijk de piekwaardes van alle installaties bij elkaar opgeteld om het vereiste vermogen te berekenen. “Maar het wordt steeds lastiger om zulke zware bouwaansluitingen te krijgen”, zegt Mark Remijnse, bedrijfsleider van Electure. Deze organisatie ondersteunt de ontwikkelcombinatie met expertise op het gebied van elektrificering en zero emissie bouwplaatsen. “In het kader van de energietransitie wordt door alle sectoren een steeds groter beroep gedaan op het stroomnetwerk. In veel regio’s is er daardoor een lange wachttijd voor een tijdelijke aansluiting.”

En dat terwijl zo’n zware aansluiting vaak helemaal niet nodig is. “Piekbelasting is van korte duur en treedt meestal niet bij alle apparaten tegelijkertijd op. Als we meer inzicht zouden hebben in het verloop van het stroomverbruik van al het materieel op de bouwplaats, dan zou waarschijnlijk in de meeste gevallen een lichtere aansluiting voldoende zijn, met bijvoorbeeld een batterijpakket als back-up bij uitzonderlijke pieken. Dat is goedkoper én sneller te realiseren.”

Verbruik inzichtelijk maken

Daarom start op 5TRACKS een uniek pilotproject waarbij elektrische energievreters zoals de torenkranen, stijgleidingen, bouwkeet en liften voor personen en goederen continu worden bemeterd, om een goed beeld te krijgen van hoeveel stroom daadwerkelijk wordt verbruikt en wanneer. MDB plaatste eind augustus de meters. Electure analyseert de verkregen data en bespreekt deze maandelijks met alle betrokken partijen, om waar mogelijk direct besparingen te realiseren en om kennis op te doen om in toekomstige projecten toe te passen.

Het is een mooie eerste stap, vindt Sander. “Duurzaamheid en circulariteit moeten standaard worden en net zozeer verankerd raken in het primaire proces als bijvoorbeeld veiligheid. Onze organisatie pakt dat goed op.” “Ik ben trots dat MDB en TBI hierin investeren en verduurzaming serieus aanpakken”, vult Midhad aan. Ook Mark is enthousiast: “Dit gaat de bouw helpen creatiever om te gaan met de energievraag en slimmere oplossingen te vinden om die te verkleinen. Ik ben enorm benieuwd naar de eerste resultaten.”

Bemetering energiegebruik torenkraan

Bouwen aan een duurzame toekomst

De gevolgen van klimaatverandering zijn dagelijks om ons heen te zien. We moeten sneller verduurzamen, ook in de bouwsector. De ontwikkelcombinatie J.P. van Eesteren/Synchroon, beide onderdeel van TBI, maakt er werk van binnen het project 5TRACKS Breda. Naast aandacht voor een toekomstbestendig ontwerp wordt volop ingezet op een duurzaam bouwproces. Op verschillende onderdelen lopen pilots, die inzichten en verbeteringen opleveren voor 5TRACKS én voor nieuwe projecten. Zo bouwen we aan een duurzame toekomst voor iedereen.

Stuur artikel door