Duurzame aanpak zorgt voor positief effect door de hele keten

Duurzaam bouwen kun je niet alleen, dat doe je samen. Want uiteindelijk is hoe duurzaam je bouwt, afhankelijk van de zwakste schakel in de keten. Een goed praktijkvoorbeeld van deze stelling is de renovatie en uitbreiding van het kantoor van de Goede Doelen Loterijen (Nationale Postcode Loterij, VriendenLoterij, BankGiro Loterij) in Amsterdam door J.P. van Eesteren. Op het project streven opdrachtgever en bouwer naar het BREEAM Outstanding duurzaamheidscertificaat. Dit is de hoogste Europese norm voor duurzaam bouwen; een norm die veel vraagt van alle betrokken partijen.

Zoals op veel andere projecten maakt J.P van Eesteren bij dit project gebruik van gespecialiseerde onderaannemers en leveranciers. Wil het project uiteindelijk zijn certificering halen, is het vereist dat de betrokken partijen bepaalde duurzaamheidsnormen behalen; dat is onderdeel van de overkoepelende BREEAM certificering. Voor het gunnen van de opdracht door J.P. van Eesteren aan onderaannemers is het hebben of behalen van de juiste certificeringen dus een voorwaarde.

De markt vraagt erom

Volgens Martin van Zuilekom – projectleider voorbereiding bij J.P. van Eesteren – was het niet moeilijk om partners te overtuigen. Ten eerste had een groot deel van de beoogde partners al de juiste certificering. Slechts twee partijen hadden het juiste label nog niet. Zij gaven in het eerste contact al aan graag mee te willen werken aan het behalen van de norm. Van Zuilekom merkt op dat er binnen kwaliteitsafdelingen van bouwbedrijven zonder certificering vaak al wel veel kennis is, maar er tot dusver weinig mee is gedaan. De kennis is niet geformaliseerd door certificeringen. Van Zuilekom verwacht dat over enkele jaren er weinig bedrijven meer te vinden zijn die niet voldoen aan de voorwaarden voor duurzaam bouwen. Eenvoudigweg omdat de markt er steeds meer om vraagt.

Martin van Zuilekom, projectleider voorbereiding, tijdens de sloop op de bouwplaats van de Goede Doelen Loterijen in Amsterdam.

Stroomversnelling

Het tussentijds behalen van certificeringen hoeft niet tot vertraging te leiden, aangezien de certificering behaald moet zijn voor oplevering van het project, niet voor de start van het project. Praktisch, zeker in het geval van onderaannemer Van ’t Hek, die zich bezighield met de fundering van het Goede Doelen Loterijen-kantoor en bezig is een ISO 14001 certificering te behalen. Branko Jonker van Van ’t Hek geeft aan dat het bedrijf aanvankelijk enigszins verrast was: “Het was voor ons de eerste keer dat een certificering werd gevraagd die wij niet hadden.” Dat sloeg snel om in een positieve reactie: “Na het behalen van onze ISO 9001 certificering was onze organisatie al bezig aanvullende certificeringen te onderzoeken. De keuze is een ISO 14001 geworden, aangezien deze het beste bij onze doelstellingen en andere ISO certificering aansluit.” De organisatie was dus al op zoek, maar mede door J.P. van Eesteren raakte alles in een stroomversnelling.

Eerder dan gepland

Een tweede voorbeeld is staalbedrijf Bentstaal, dat ook bezig is om een ISO 14001 te behalen. Voor Bentstaal betekent het behalen van een duurzaamheidscertificering extra onderscheidend vermogen. “Er zijn maar een paar staalbouwers die ISO 14001 hebben, dus met de keuze om hiervoor te gaan voegen wij een unique selling point toe,” aldus directeur René Roebersen. Het bedrijf geeft aan dat het behalen van de certificering al wel in de toekomstplannen stond, maar dat de opdracht op het Goede Doelen Loterijen-project ervoor zorgde dat Bentstaal de certificering drie tot vijf jaar eerder behaalt dan het bedrijf zelf aanvankelijk had gepland. In tegenstelling tot Van Zuilekom van J.P. van Eesteren verwacht Roebersen dat er ook voor niet-gecertificeerde bouwers nog voldoende mogelijkheden zullen blijven.

Verduurzaming van de hele keten

Wie het gelijk meer aan zijn kant heeft zal de komende jaren duidelijk worden. Wat hoe dan ook duidelijk is, is dat het aantal bedrijven met duurzaamheidscertificeringen groeit. Op het Goede Doelen Loterijen-project waren er slechts twee bedrijven die nog niet de juiste certificering hadden. Dat komt zeker ook doordat partijen hierop vooraf geselecteerd werden. Na voltooiing van het project hebben echter ook zij een keurmerk. Dat is typerend voor een ontwikkeling in de markt. Steeds meer opdrachtgevers willen dat hun project opgeleverd wordt via een duurzame werkwijze, met oog voor het milieu en voor de omgeving. Via de hoofdaannemer, onderaannemers en toeleveranciers wordt zo de hele keten langzaam, maar zeker ‘verduurzaamd’.

Sfeerbeelden

Benthem Crouwel Architects

Benthem Crouwel Architects

Benthem Crouwel Architects

Benthem Crouwel Architects

Benthem Crouwel Architects

Benthem Crouwel Architects

Benthem Crouwel Architects

Foto: Jasper Juinen

Foto: Jasper Juinen

Foto: Jasper Juinen

Foto: Jasper Juinen

Stuur artikel door