Gemeentehuis Waddinxveen naar nieuwe locatie verhuisd

Bestaand pand getransformeerd tot duurzaam gemeentehuis

Het oude gemeentehuis van Waddinxveen voldeed niet meer aan de huidige eisen van een modern gemeentehuis. De gemeente besloot daarom tot een verhuizing naar een andere locatie, die eerst grondig verbouwd en uitgebouwd is. In december 2016 begonnen onder regie van J.P. van Eesteren de eerste werkzaamheden in het voormalige pand van Hema en Rabobank. Op donderdag 22 februari 2018 werd het nieuwe gebouw in gebruik genomen en op feestelijke wijze geopend.

De locatie van het nieuwe pand – gelegen tussen woningen, kantoren, horeca en een school – vereiste extra aandacht voor de logistiek van de aan- en afvoer van bouwmaterialen. De naastgelegen parkeerplaats bood op zichzelf voldoende werkruimte, maar met het oog op de veiligheid heeft J.P. van Eesteren bij de aanbesteding een verkeersplan ingediend. Naast plaatsing van borden en instructie van alle onderaannemers, mochten vrachtwagens alleen onder begeleiding de bouwplaats op- of afrijden. Op deze manier is rekening gehouden met de veiligheid van scholieren en hun ouders.

Kolomstructuur als basis

Alle buiten- en binnenwanden van het oorspronkelijke gebouw werden gesloopt, waarna enkel de vloeren, een dak en kolommen overbleven. “Door de kolomstructuur van dit gebouw leent het zich perfect om er een nieuwe functie aan te geven”, licht Goos Kusters toe, projectorganisator bij J.P. van Eesteren. Na de ontmanteling en gedeeltelijke sloop is het gebouw getransformeerd tot een duurzaam en eigentijds gemeentehuis.

Hoog ambitieniveau

Het ambitieniveau van de gemeente Waddinxveen op gebied van duurzaamheid ligt hoog. Een gebouw met een publieke taak heeft bovendien een extra voorbeeldfunctie. Naast led-verlichting en een thermisch hoogwaardige gebouwschil – om de temperatuur binnen comfortabel te houden in zomer en winter – is veel aandacht besteed aan de klimaatplafonds van het nieuwe gemeentehuis. De raadszaal, die hoge piekvragen kent bij vergaderingen maar ook vaak leeg is, en het kantoordeel worden afzonderlijk aangestuurd door een eigen warmtepomp en een eigen luchtbehandelingskast. Een ander duurzaam voorbeeld is de aanleg van zonnepanelen op het dak. Hiervoor is een speciale stalen hulpdraagconstructie ontwikkeld om het gewicht van de panelen te kunnen dragen. Bijzonder aan het pand zijn ook de grote ramen in de gevel, die opengeklapt kunnen worden. In de meeste nieuwbouwpanden is dat niet mogelijk, vanwege de luchtverversingsinstallatie. Door het gebruik van een specifieke installatie kan in de zomer de lucht ververst worden, terwijl er ramen openstaan.

Aanpassen en bijsturen

Tijdens de ontmanteling bleek de echte situatie lang niet altijd overeen te komen met de bouwtekeningen. Het oorspronkelijke ontwerp moest diverse malen worden aangepast of bijgestuurd. Betonnen vloerelementen moesten verstevigd worden, de bestaande dakvloer bleek minder sterk dan gedacht en installatiewerk moest verlegd worden. Van J.P. van Eesteren – als coördinator van het installatiewerk – en de andere partijen vroeg dat de nodige flexibiliteit. Aannemers en bouwdirectie waren aan het einde van het project blij met de goede samenwerking. En de gemeente Waddinxveen is blij met een toekomstbestendig gemeentehuis.

Stuur artikel door