Houthoogbouw HAUT van start

Op 18 december 2018 startte de bouw van het hoogste houten woongebouw van Nederland: HAUT te Amsterdam (73 m, 21 verdiepingen, 52 woningen). Dat gebeurde op de bouwplaats met het symbolisch planten van een boom, leverancier van het bouwproduct hout. Ontwikkelaar is Lingotto en aannemer is J.P. van Eesteren.

Om de urgente dreiging van twee graden klimaatopwarming als gevolg van CO2-uitstoot tegen te gaan, is hout hét geëigende middel om dit koolzuurgas op te slaan. Doordrongen van het gevaar voor onze wereld hebben projectontwikkelaar Lingotto, architect Team V en adviseur Arup het initiatief genomen om met HAUT te laten zien dat houthoogbouw hier een oplossing kan bieden. Houthoogbouw is dé bouwmethode van de toekomst, omdat het belangrijk bijdraagt aan juist de waarborging van die toekomst! Derhalve zijn en worden wereldwijd talrijke houthoogbouwprojecten gerealiseerd.

Indrukwekkende cijfers

Staal en beton stoten CO2 uit. Hout slaat CO2 op. In HAUT wordt 3.000 m3 vuren hout gebruikt. Dit betekent met dit enkele gebouw alleen al een CO2-opslag van circa 1,9 miljoen kg CO2. De Europese bossen slaan deze hoeveelheid op met een groeisnelheid van slechts 2 minuten, 17 seconden. De genoemde hoeveelheid compenseert de CO2-uitstoot van een middenklassenauto over bijna 15,7 miljoen km of het jaarlijks elektriciteitsverbruik van 2.075 huishoudens. Als je het laatste cijfer rekent over de 52 woningen van HAUT, dan compenseren ze elk ± 40 jaar aan elektriciteit. Het zijn indrukwekkende cijfers.

BREEAM Outstanding

HAUT is een baanbrekend voorbeeldproject, uitgevoerd in het circulaire bouwproduct hout dat tevens het PEFC®-milieucertificaat draagt. Als innovatief product dient kruislaaghout, kruiselings gelijmde platen van maximaal 12 x 3 x 0,3 m. Daarnaast is het een open gebouw met energieopwekkende gevels van drievoudig glas, wat de duurzaamheid verder verhoogt. Vanwege de slappe ondergrond en de windbelasting op de locatie aan de Amstel is beton toegepast in het fundament, de parkeerkelder en de kern. In die zin is HAUT een houten hybride gebouw. Tezamen met duurzaamheidsmaatregelen op het vlak van water, licht en lucht haalde het als eerste in Nederland het hoogste vijfsterren ontwerpcertificaat BREAAM Outstanding. Eerder dit jaar is ook de internationale BREEAM Award voor het beste woongebouw van 2018 toegekend.

Links: visualisatie CLT en CO2-opslag, rechts: de 9 pijlers van BREEAM

Hoge bouwsnelheid

De bouw van het in meer opzichten iconische gebouw HAUT neemt ruim twee jaar in beslag; de oplevering is begin 2021. Bijna een jaar duurt het bouwen van de ondergrondse wereld in beton. Daarna (eind 2019) gaat het snel met de montage van de prefab houten wand- en vloerelementen in cross-laminated timber (CLT, oftewel kruislaaghout). De hoge bouwsnelheid is eveneens een belangrijk voordeel van hout. Ten slotte krijgt het gebouw een glazen gevel en rondt de afbouw (interieur) de bouwfase af. Op dit moment is 70% van de woningen verkocht.

De partners

Stuur artikel door