‘Je bouwt een heel speciaal werk’

Geschreven door Wilma Schreiber in FMT Gezondheidszorg
19 sep 2022

Foto: Bert Rietberg

Arnold Mulder

Nadat J.P. van Eesteren, een van de vaste aannemers van het UMC Utrecht, de aanbesteding voor het nieuwe bouwdeel van het Wilhelmina Kinderziekenhuis had gewonnen, begonnen de uitdagingen pas echt. Dat had alles te maken met de unieke combinatie van de OK- en MRI afdeling plus de daarmee gepaard gaande eisen rond trillingsvrijheid en stralingswerendheid. Verder was ook de algehele coördinatie van onderaannemers in handen van J.P. van Eesteren, net als de logistiek rond de toevoer van materialen op deze bijzondere bouwplaats.

Het nieuwe bouwdeel is gebouwd tussen de twee bestaande vleugels in, die beide op poten staan en onderling zijn verbonden door een loopbrug. Waar de bestaande bouw op de eerste verdieping begint, komen de OK- en MRI-afdeling op de tweede verdieping, met daarboven nog de techniekruimte. Onder het geheel bevindt zich een parkeerplaats, die tevens dienst deed als bouwplaats. De constructie van het gebouw is zwaar overgedimensioneerd, waarbij alle onderdelen in het werk worden gestort voor een zo grote mogelijke stijfheid. “We hebben acht grote stalen schroefpalen geplaatst, daar een fundering op gemaakt met acht grote betonkolommen erop. In verband met de trillingen van de nabijgelegen trambaan en het verkeer daaromheen, was een behoorlijk zware betonconstructie vereist. Om al die krachten en dat gewicht te kunnen dragen, hebben we daaronder een tijdelijke ondersteuningsconstructie aangebracht”, schetst Arnold Mulder, projectmanager bij de VOR (Verbouw, Onderhoud en Renovatie)-vestiging van J.P. van Eesteren in Houten; andere vestigingen bevinden zich in Amsterdam en Gouda.

Constructies

Vervolgens zijn voor het casco van de derde verdieping een aantal ondersteuningsconstructies en een staalconstructie met staalplaatbetonvloer gebouwd. Rondom is de gevel voorzien van een doosconstructie met stalen dak- en wandplaten. “Speciaal was wel dat we voor het intakelen van de MRI een gat in de gevel moesten openhouden. Dat gat is meteen na het inhijsen van de MRI door Philips nog dezelfde dag weer dichtgemaakt”, aldus Mulder. Tijdens dit project trok J.P. van Eesteren voor de bouwtechniek samen op met installatiepartner ULC. “Een grote uitdaging was dat het een trillingsarm gebouw moest zijn, want zo’n MRI mag maar marginaal trillen, dat komt tot op de punt nauwkeurig. De aansluitende vraag is dan hoe ga je dat uitvoeringstechnisch doen, qua onderconstructie en betonnen vloer? Hiervoor is een gedetailleerd werkplan geëngineerd om tot een goed resultaat te komen. Ook de nabijgelegen trambaan bracht allerlei extra bouweisen en bijbehorende vergunningen met zich mee.”

Meedenken

Zoals bij alle bouwprojecten kreeg ook J.P. van Eesteren te maken met verzoeken tot wijzigingen van gebruikers en opdrachtgever tijdens de bouw. Die hadden onder meer betrekking op de materialisatie. “We hadden in onze contractstukken voorzien in een bepaald type gevelisolatie. Vanwege het mogelijke brandrisico - mocht op de parkeerplaats onder het gebouw een voertuig in brand vliegen - is uiteindelijk gekozen voor isolatie met een geringer risico op brandvoortgang”, zegt Mulder, die zelf al acht jaar bij het UMC Utrecht rondloopt en weet hoe de hazen lopen. “Soms zijn alle gegevens niet op voorhand even duidelijk en dan zijn wijzigingen de consequentie. Die pakken we gewoon mee. Want ook al staat bijvoorbeeld een stopcontact niet in het bestek, het moet er wel komen. Wij proberen daar zo veel mogelijk in mee te denken en dat geef ik ook mee aan onze eigen mensen en onderaannemers.” De coördinatie van alle partijen die vanuit UMC Utrecht een contract hebben, vormde dan ook een belangrijk onderdeel van de opdracht. “Philips kennen we goed, daar doen we regelmatig opdrachten mee en dat overlegt heel makkelijk. Bijvoorbeeld over de schermen op de OK en de installatiekoppelingen die daarvoor nodig zijn. Je hebt toch rekening te houden met een reine omgeving”, verklaart Mulder. Een ander aandachtspunt was het magnetisch veld rond de MRI. Het apparaat staat op een betonvloer, met erom-heen een metalen kooi die uitstraling moet tegengaan. “Onder de betonnen vloer die wij gestort hebben, bevindt zich een stalen plaatconstructie, die het risico op straling moet wegnemen in geval van onderhoud aan de vloer of gevelelementen. Die oplossing hebben we samen met Philips en de gevelleverancier uitge-engineerd.”

Foto: Bert Rietberg

Bewustwording

In de categorie bijzondere verrichtingen mag de eis tot insectwerendheid niet onvermeld blijven. “Het was nog een behoorlijke uitdaging om de hele tweede verdiepingsvloer, wanden en plafonds – in feite de hele bouwschil – te allen tijde 100 procent insectwerend te maken. Er zit altijd wel ergens een gaatje waar zo’n beestje doorheen kan. Daarom hebben we onder andere de hele binnenkant gestukadoord, ook vanwege de vereiste luchtdichtheid”, vertelt Mulder. “En bij de bestaande loopbrug moesten het dak en de gevel worden verwijderd en zijn er voorzieningen getroffen om de bestaande gebouwdelen dicht te krijgen.” Daarnaast nam J.P. van Eesteren diverse maatregelen om de hygiëne tijdens het project te waarborgen. “Denk aan een sluis tegen de loopbrug aan, waarbij medewerkers de sluis ingaan, schoenen vegen, deur sluiten, doorlopen en dan pas de andere openen en het pand ingaan. Dat moet je wel bij het personeel tussen de oren zien te krijgen.” Dat gold ook voor de logistiek, waarbij aan de achterkant van het gebouw een bouwtoegang en lift voor materialen werd aangebracht. Tevens werden twee opstelplaatsen voor vrachtwagens ingericht. “Daarbij moesten we rekening houden met de ambulancebaan, die altijd 100 procent doorgang moest krijgen. Dat betekent dat daar nooit een busje op mag staan, dat is ook altijd gelukt”, stelt Mulder. “Ook hier gaat het om bewustwording bij de mensen. Niet onbelangrijk, want op het hoogtepunt van de bouw lopen er toch veertig, vijftig medewerkers rond. Dergelijke zaken nemen we ook mee in de contracten met derden.” De Houtense projectmanager heeft genoten van de hele dynamiek tijdens het project. “Je bouwt geen hutje op de hei, het is een heel speciaal werk.”

Stuur artikel door