J.P. van Eesteren deelt kennis en praktijkervaring met TU Delft studenten van team MOR

Maanden zijn de studenten van de TU Delft samen met professionals uit het veld bezig geweest met hun inzending voor de Solar Decathlon Europe 2019. Onder de vlag van MOR (Modular Office Renovation) hebben de studenten een transformatieconcept bedacht en uitgevoerd waarbij het mogelijk is om kantoorruimte te renoveren of te transformeren naar (starters)woningen. Zondag 28 juli a.s. maakt de jury van de Solar Decathlon Europe 2019 challenge in Hongarije bekend wie de overall winnaar is!

 

Niet zomaar ontstaan

Ter onderbouwing van MOR is er door de studenten onderzoek gedaan naar behoeften in de vastgoedmarkt. Daaruit bleek dat er een tekort is aan goedkopere starterswoningen. Een oplossing voor dit probleem bleek in de hoek van inefficiënte kantoorpanden te vinden: de uitdaging werd al snel om deze te transformeren naar duurzame A+++ appartementen. Het idee werd dat in één module bouw en techniek samenkomen met als gevolg dat men sneller, slimmer en voordeliger kan bouwen. Hiervoor is een plan geschreven, waarop uiteindelijk het definitieve ontwerp is gebaseerd.

De volgende stap was de ontwikkeling van een modulair prototype dat als inzending voor de precieuze Solar Decathlon Europe-challenge (SDE19) moest dienen. De SDE19 is een internationale competitie voor universiteiten van over de hele wereld. De wedstrijd daagt studententeams uit om een volledig functionerend huis te ontwerpen, bouwen en exploiteren dat is ontworpen volgens de hoogste normen van duurzaamheid en circulariteit. Tijdens de wedstrijd wordt elk huis beoordeeld op 10 criteria, waaronder architectuur, engineering & constructie, energie-efficiëntie en economische haalbaarheid.

Samen optrekken, samen winnen

De TBI-ondernemingen J.P. van Eesteren, WTHMDB en Croonwolter&dros zijn gedurende de bouw van het prototype samen opgetrokken met het MOR-team. Vanuit J.P. van Eesteren is vooral kennis ingebracht met betrekking tot het aansturen en management van het totale project, hoe de volgordelijkheid van planning en uitvoering eruit ziet en hoe kan worden ingespeeld op onvoorziene wijzigingen. Er is vanuit J.P. van Eesteren reeds veel ervaring met gebouwen slimmer maken en zo kon er ook worden meegedacht over materiaalkeuzes en praktische uitvoerbaarheid van het ontwerp. De studenten van team MOR hebben tenslotte alles zelf uitgevoerd: van het maken van de bekisting tot en met het storten van beton en het uit elkaar en in gastland Hongarije weer in elkaar zetten van het prototype.

“De modulaire aanpak van MOR is een mogelijke oplossing voor de circulaire opgave waar wij voor staan. Wij waren daarom erg benieuwd waar de studenten mee zouden komen”, aldus Annieke Smith (ontwikkelaar bij J.P. van Eesteren). “Daarbij is het een integrale opgave en ontwikkelen wij ons als J.P. van Eesteren ook versneld naar een bouwer van duurzame en intelligente modules.”  

Het vervolg

Gebouwen zijn enorme verbruikers van energie en grondstoffen en het MOR-team heeft een modulaire toepassing gevonden waardoor dat anders kan. Vanuit de overtuiging dat in 2050 de gebouwde omgeving volledig CO2-neutraal en circulair moet zijn, heeft het team een strategie ontwikkeld om deze doelstelling te halen. Dit heeft de nieuwsgierigheid gewekt van de markt en de komende tijd wordt samen met een aantal partners die ook bij het project betrokken waren, een business case uitgewerkt. Dat betekent dat MOR echt een vervolg gaat krijgen en dat is een geweldig compliment aan de studenten.

Stuur artikel door