Justus als eerste in de Sluisbuurt

Marco Peppel (directievoorzitter J.P. van Eesteren), Marieke van Doorninck (Wethouder Ruimtelijke ordening en Duurzaamheid bij de Gemeente Amsterdam) en Anjelica Cicilia (Acquisition & Development director bij Syntrus Achmea) op de bouwplaats van Justus.

(c) Absent Matter

De eerste woontoren in de Sluisbuurt wordt vernoemd naar de ontwerper van de naastgelegen Oranjesluizen: Justus Dirks, zo maakten de Gemeente Amsterdam, Syntrus Achmea en ontwikkelende bouwer J.P. van Eesteren bekend. Afgelopen weekend markeerden skyspots de symbolische eerste paal van ‘Justus’ op de bouwlocatie. Daarmee is de start van überhaupt het eerste bouwproject in de Sluisbuurt een feit. In 2024 worden de eerste van in totaal 289 energiezuinige middenhuur appartementen opgeleverd.

Als onderdeel van de aanleg van het Noordzeekanaal tekende ir. Justus Dirks in de functie van ‘eerstaanwezend ingenieur’ bij De Amsterdamse Kanaalmaatschappij voor het Oranjesluizen-complex. “Daarmee is het een treffende naam voor deze woontoren”, zegt Michael Venderbos, directeur Klant en Markt bij J.P. van Eesteren, dat voor de ontwikkeling én realisatie zorgdraagt. “Ook nu betreft het een slimme oplossing voor een uitdagend project. De combinatie van hoogbouw en hoge eisen op het gebied van architectuur, stedenbouw en duurzaamheid, doet een beroep op al onze expertise. Mede dankzij de vroegtijdige en intensieve samenwerking met Syntrus Achmea, de Gemeente Amsterdam én diverse van onze partners kunnen we hier nu voortvarend aan de slag.”

Middenhuur

“Mooi dat de bouw nu daadwerkelijk is begonnen”, zegt Anjelica Cicilia, Acquisition & Development director bij Syntrus Achmea, dat de woningen heeft gekocht voor twee Nederlandse pensioenfondsen, waaronder BPL Pensioen. “We zijn trots dat we als Stadspartner opnieuw zorgen voor een forse uitbreiding van het aantal middenhuur woningen in de stad, die tegemoetkomen aan de grote vraag naar betaalbare huisvesting én zorgen voor een duurzaam rendement voor de deelnemers in de pensioenfondsen. Begin 2024 verwachten we met de verhuur te starten.”

Ook de gemeente verwelkomt de eerste ontwikkeling in de nieuwe buurt op Zeeburgereiland. “Sluisbuurt wordt een moderne nieuwe stadswijk met een combinatie van hoog- en laagbouw op een unieke plek aan Het IJ. Hier kan straks gewoond, gewerkt, geleefd en gesport worden en is er ook aandacht voor innovatie en duurzaamheid. Met de bouw van deze eerste woontoren leveren we straks een flinke bijdrage aan het aanbod middensegment huurwoningen in de stad. ”, aldus Marieke van Doorninck, Wethouder Ruimtelijke ordening en Duurzaamheid bij de Gemeente Amsterdam.

(c) Absent Matter

Groen

Het door De Architekten Cie. ontworpen gebouw krijgt een ‘groene’ uitstraling. Een groot deel van het oppervlak van de bouwkavel, waaronder de daken, wordt voorzien van beplanting, met op de 24e verdieping een dakterras voor de bewoners. Daarnaast krijgen de daken van het gebouw en de parkeergarage een retentiedak, waarmee regenwater veel beter opgevangen kan worden en gebruikt wordt om het groen te voeden. De Justus is het eerste gebouw dat aangesloten wordt op het ondergronds afval-transport-systeem van de Sluisbuurt.

Autoluw

In Justus komen 2- en 3- kamerappartementen, in grootte variërend tussen de 45 en 78 vierkante meter (gemiddeld 60 vierkante meter). Deze zijn verdeeld over de 33 verdiepingen tellende, 100 meter hoge woontoren (224 appartementen) en de naastgelegen laagbouw (65 appartementen). Op de begane grond van de woontoren is circa 900 vierkante meter ruimte gereserveerd voor commerciële invulling, zoals horeca, fitness en maatschappelijke functies. Onder de laagbouw komt een kleine parkeergarage voor 38 auto’s, passend bij de autoluwe invulling van de Sluisbuurt, waar straks alles op loop- of fietsafstand van elkaar ligt.

Met een kleine club betrokkenen trapten we de bouw van Justus af. Bron: Gemeente Amsterdam, fotograaf Sanne Couprie.

Stuur artikel door