Nieuw kantoor Triodos op De Reehorst: meer dan duurzaam

Om het groeiend aantal mensen te huisvesten, bouwt Triodos Bank een nieuw kantoor op haar ontstaansplek. De kersverse thuisbasis op Landgoed De Reehorst in Driebergen is meer dan alleen een duurzaam kantoor. Het nieuwe thuis - ontwikkeld door EDGE Technologies samen met Triodos Bank en anderen - past perfect in de natuurlijke omgeving! Dit is een bijzonder voorbeeld van nieuwbouw en projectontwikkeling waarin landschap -en natuurontwikkeling centraal staat.

Natuur is niet het eerste waar een bouwer aan denkt. Bij de realisatie van kantoren, de uitbreiding van steden en nieuwbouwprojecten is natuur regelmatig het slachtoffer. Groeiende steden zorgen voor het verdwijnen van groenstroken en natuurlijke elementen. Maar dat hoeft niet! Zeker nu het Programma Aanpak Stikstof niet is geaccepteerd door de Raad van State groeit de potentie voor projecten met een duurzame visie, waar natuur en cultuur een belangrijke rol spelen. Het nieuwe kantoor van Triodos Bank in Driebergen is daar een sterk voorbeeld van. Het nieuwe landgoed maakt van Triodos Bank een duurzame voorloper als het gaat om huisvesting.

Biomimicry en de circulaire economie waren het startpunt voor de ontwerpers. Zij analyseerden de structuren en systemen uit de natuur met de processen die daarin voorkomen. Het gebouw is bovendien remontabel, modulair en gemaakt van duurzame en herbruikte materialen. Hoewel de bank er niet vanuit gaat, is het kantoor op een andere plek opnieuw op te bouwen zonder afvalstromen. De groene daken vangen regenwater op, dat bijvoorbeeld wordt herbruikt voor de doorspoeling van toiletten en tijdelijke retentie voor in drogere tijden op het landgoed. Zo verandert een kantoorgebouw in een onderdeel van de lokale waterkringloop.

(c) Bert Rietberg

Mede dankzij de toepassing van een warmte- en koudeopslag, het gebruik van zonnepanelen en de plaatsing van innovatieve laadpalen van LomboXnet is het kantoor energieneutraal. De innovatie betreft het ‘slim laden’ van elektrische auto’s vanuit zonne-energie en ‘Vehicle2grid’ technologie. ‘Vehicle2grid’ betekent dat de auto’s niet alleen geladen kunnen worden met zonne-energie, maar ook ontladen (bi-directioneel laden). Zo worden de auto’s actief deel van een ‘slim net’, wat onder andere als voordeel heeft dat zonne-energie opgeslagen kan worden. De groene daken op het kantoor hebben een isolerende en verkoelende werking en zijn bovendien insectenvriendelijk. Zo is ervoor gekozen om de daken groen te houden en de zonnecellen te plaatsen buiten de NNN. Het zonnecellendak is een parel op zich, waarbij de pilaren net bomen zijn.

In balans en interactie met de omgeving

De positieve impact van (de ontwikkeling van) het kantoor van Triodos Bank op De Reehorst gaat verder dan het gebouw. Ook het omringende landgoed, en de natuur en biodiversiteit in de regio, worden versterkt. Samen met de Landschapsarchitecten van Arcadis, Copijn en J.P. van Eesteren is voor landgoed De Reehorst een speciaal landschapsplan ontworpen, waarbij rekening is gehouden met de natuur en de rijke historie van het Landgoed. Door de natuur te stimuleren en het onderhoud van het landgoed te optimaliseren wordt een positieve bijdrage geleverd aan het behoud en de bescherming van verschillende dieren in het gebied. Zo zijn er drinkpoelen voor reeën en amfibieën, en zandhopen voor dassen. Het kantoor is door zijn vloeiende vormen en verschillende hoogtes ingepast in het bos. Oude bomen zijn hierdoor behouden gebleven, vleermuisroutes zijn geborgd en de historische zichtas is onaangetast. Het kantoor past zich op die manier in het bestaande Landgoed.

De inpassing van het project in de natuurlijke omgeving en regio maakt de werkwijze op De Reehorst uniek en inspirerend. We kunnen daadwerkelijk gebouwen realiseren in harmonie met de natuur en ecologie, als we de belangrijkste principes die daarin centraal staan nauwkeurig afstemmen op de lokale kwaliteiten.

De principes van landgoed De Reehorst sluiten naadloos aan bij de waarden van Triodos Bank als duurzame onderneming. Dit creëert een goede startpositie voor de ontwikkeling van een project waarin natuur, gebouw, energie, voedsel en mensen in balans zijn. Aan het ontwerp zijn jaren van voorbereiding voorafgegaan: dankzij intensief onderzoek naar de regionale ecologie, hydrologie, cultuurhistorie en archeologie van het gebied spelen natuurlijke elementen zoals bomen, bodem en water een hoofdrol in het ontwerpproces.

Impact op natuurontwikkeling in Nederland

De natuurontwikkeling al in gang zetten vóór de start van het bouwproces wordt door de Triodos Bank niet gezien als een noodzakelijk kwaad, maar als een toegevoegde waarde voor deze kantoorontwikkeling. Dat geldt voor de situatie op landgoed De Reehorst, maar ook voor de duurzame gebiedsontwikkeling van het nabijgelegen gebied rond treinstation Driebergen-Zeist.

De samenwerking tussen alle betrokken partners en stakeholders heeft het mogelijk gemaakt om een integraal plan te ontwikkelen waarin landschapsontwikkeling centraal staat. Hiermee geeft de komst van Triodos Bank naar De Reehorst niet alleen een positieve impuls aan alle omliggende natuur, ook draagt het bij aan de waarde van het landgoed en de kwaliteit van de belangrijkste natuurnetwerken in de omgeving. De ontwikkeling van het kantoor van Triodos versterkt de ecologische hoofdstructuur op landgoed De Reehorst, dat als bijzonder onderdeel van Natuurnetwerk Nederland een verbindende schakel is tussen het Kromme Rijngebied en Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. De ecologische verbindingen onder de A12 lopen door naar de Utrechtse Heuvelrug, waardoor het Utrechtse landschap en de biodiversiteit op verschillende niveaus zijn klaargemaakt voor een duurzame toekomst.

De toekomst: convergentie van bouw en natuur

Het nieuwe gebouw van Triodos Bank levert ons dus nieuwe inzichten over de interactie tussen gebouw en landschap en over de mogelijkheden om de bebouwde omgeving in harmonie te brengen met de natuur. Triodos Bank en EDGE Technologies laten, samen met partners J.P. van Eesteren en Arcadis, zien hoe we nieuwbouw succesvol kunnen integreren in een kwetsbare natuurlijke omgeving - door innovatieve ideeën, respect voor natuurlijke principes en een integraal plan te combineren op één locatie. Het resultaat is op landgoed De Reehorst straks goed te zien: een gezonde werkplek voor mensen, een evenwichtige omgeving voor dieren en planten en een nieuwe verbindende factor tussen cruciale ecologische structuren die de natuur in Nederland op lange termijn een boost geven.

Stuur artikel door