Op weg naar elektrificering van de bouwplaats

Foto: Cees van der Wal

Geschreven door: Paolo Bouman

Binnen J.P. van Eesteren en TBI zoeken we voortdurend naar manieren om onze bouwprocessen te verduurzamen. Bijvoorbeeld door te onderzoeken waar dieselmotoren zouden kunnen worden vervangen door elektrisch aangedreven materieel. Op dit terrein werd onlangs een flinke stap gezet, met de ingebruikname van de allereerste elektrisch aangedreven autolaadkraan met aanhangwagen.

Maandag 8 juni reed TBI als eerste met een geheel emissievrije autolaadkraan. Met deze elektrische 50-tons truck met aanhanger voerde ERA Contour de steigermaterialen van nieuwbouwproject ‘Huis van Inspiratie’ in Rotterdam-Crooswijk af naar MDB in Bergambacht. Op dit moment wordt de autolaadkraan ingezet op ‘Little C’, het gezamenlijke nieuwbouwproject van ERA Contour en J.P. van Eesteren aan de Rotterdamse Coolhaven.

Gerke Haisma, bedrijfsleider bij ERA Contour, is al twee jaar betrokken bij convenant ZES (Zero Emissie Stadslogistiek), waarmee Gemeente Rotterdam de uitstoot in de stad en het  aantal vervoersbewegingen wil reduceren. Gerke: ‘Dit  leidde ertoe dat we een jaar geleden, via de MDB, een kleinere elektrische truck zonder laadkraan konden inzetten in Rotterdam-Crooswijk. Dat was een goed begin, maar het leerde ons ook  dat een truck zonder kraan niet heel handig is, omdat op de bouwplaats iedereen ‘vecht’ om de kraan. Daarbij leidde een kleinere truck tot meer vervoersbewegingen, wat haaks staat op een van de doelen van het convenant.’

De actieradius is een punt van aandacht

Een eigen autolaadkraan en voldoende laadvermogen was dan ook  een vereiste voor de tweede stap in het elektrificeren van het bouwtransport. Met ontwikkelsubsidie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland realiseerden Vlot LogisticsERA ContourEMOSS,  P. v.d. Velden Lease en BREYTNER een 50 tons truck met een 40 tonmeter autolaadkraan. Subsidie van gemeente Rotterdam maakt het mogelijk om de truck rendabel in te zetten. Gedurende het gebruik analyseert TNO alle data uit de truck zodat de bouwlogistiek met deze uitkomsten verder kan worden geoptimaliseerd. Op dit moment heeft de truck een actieradius van 150 kilometer, en wordt onderzocht hoe dit verder kan worden verhoogd.

Gewerkt wordt aan mobiele snelladers

Het opladen van een elektrische truck vraagt tijd. Gelukkig kan de truck worden opgeladen terwijl de kraan in gebruik is. Op dit moment werkt BREYTNER aan een mobiel laadstation, een container gevuld met accu’s die op elke bouwplaats kan worden ingezet en daar op netstroom of zonnepanelen wordt aangesloten. Op dit laadstation wordt dan een laadpaal aangesloten. Zo’n laadstation zou ook  stroom kunnen leveren aan ander elektrisch materieel op de bouwplaats.

Terwijl ERA Contour werkte aan de ontwikkeling van deze truck, was Rob van der Ent, coördinator Duurzaamheid bij J.P. van Eesteren, op zoek naar de mogelijkheid ervaring op te doen met elektrisch transport. Hij kwam in contact met Gerke Haisma, en zo werd bedacht de elektrische truck na de laatste fase van Crooswijk in te zetten op Little C. Rob:  ‘Daar worden nu  een aantal ritten georganiseerd met deze wagen. De ambitie is om alle steigers die  er nu nog staan elektrisch af te voeren, maar we moeten nog ontdekken of de actieradius van de auto en onze planning met elkaar matchen. Zou dat niet het geval zijn, dan moeten we aanvullend dieseltrucks inzetten.’

Na uitstel door corona zal het convenant ZES dit najaar door 45 partijen worden ondertekend. Daarnaast heeft Gemeente Rotterdam bekend gemaakt dat vanaf 2025 de binnenstad alleen nog maar emissieloos mag worden bevoorraad. En in 2030 gaan strengere regels gelden voor het zwaardere bouwverkeer en zal ook het aantal vervoersbewegingen worden ingeperkt. Rob: ‘Dit  geldt voor het gebied binnen de Ring Rotterdam en betekent dat je aan de rand hiervan een logistieke bouwhub moet neerzetten waarvandaan het materiaal wordt getransporteerd met elektrisch vervoer.’ Gerke: ‘Omdat ook het aantal vervoersbewegingen moet worden teruggebracht, zullen alle betrokken partijen heel goed moeten samenwerken. Elke auto moet vol zijn, als het kan ook op de terugweg. De coördinatie hiervan wordt nog een uitdaging.’

Stuur artikel door