Pompenburg weer volwaardig onderdeel van binnenstad

Pompenburg Couwenburgplein (c) Vero

Het gebied rondom het voormalig Station Hofplein, genaamd Pompenburg, verandert in een verleidelijk stuk Rotterdam. De schakel tussen het centrum en Rotterdam Noord wordt een levendig gebied met woningen en verblijfsplekken. Een ontwikkelcombinatie bestaande uit Dura Vermeer, J.P. van Eesteren en Synchroon heeft samen met de gemeente Rotterdam het plan voor de ontwikkeling van Pompenburg uitgewerkt.

Pompenburg was voor de oorlog het bruisende stadshart van Rotterdam. Met onder andere het oude stationsgebouw van de Hofpleinlijn en café Loos. Het gebied is nooit helemaal hersteld en heeft de uitstraling van een vergeten stuk stad. Met de ontwikkeling van Pompenburg komt daar verandering in. “We gaan Pompenburg weer betrekken bij de binnenstad en verbinden met de omliggende buurten. De helft van de woningen valt in het betaalbare segment. Daarmee komen er veel nieuwe huizen voor de middengroepen, dus voor onze politieagenten, onderwijzers en verpleegkundigen. En dat in hartje centrum.“ zegt wethouder Bas Kurvers (Bouwen en Wonen).

Verblijfsplek

Het Station Hofplein en de Hofbogen zijn geen onderdeel van het project, maar de ontwikkeling geeft de monumentale bogen wel de omgeving die het verdient. Rob Tummers (directeur Dura Vermeer) namens ontwikkelcombinatie Dura Vermeer, J.P. van Eesteren en Synchroon: “We koesteren de kwaliteiten van de Hofbogen en maken van Pompenburg, naast een aantrekkelijk woongebied, ook een interessante verblijfsplek. Het gebied wordt een plek waar Rotterdammers fijn kunnen wonen en waar mensen graag op bezoek komen. Vanuit onze visie ‘verbinden door verblijven’ transformeren we Pompenburg in een verleidelijk stuk stad.”

Woningen voor iedereen

Het grootste deel van het programma is bestemd voor wonen. Het plan biedt ruimte aan vier woongebouwen met torens. De hoogte van de torens varieert van 55 meter aan de kant van Stroveer tot 140 meter aan het Pompenburg. In totaal komen er tussen de 800 en 1.100 huur- en koopwoningen waarvan minimaal 50% in het sociaal en middensegment. Havensteder wordt de eigenaar van de sociale huurwoningen. Onderdeel van het plan is verder 7.000 m2 aan bedrijfs- en kantoorruimtes voor creatieve doorgroeiers en scale-ups. Als aanvulling op het programma van de Hofbogen is er een filmhuis met horecaruimte in het plan opgenomen. Om het gebied verder te verlevendigen komt op de plek waar vroeger het oude stationsgebouw van de Hofpleinlijn stond, een nieuw eigentijds gebouw met daarin horeca.

Verbinden

Het toekomstige Pompenburg verbindt veel sterker dan nu het centrum en Rotterdam Noord. Het gebied krijgt drie nieuwe pleinen met veel groen en verschillende uitstralingen die aansluiten op de omliggende stadswijken (van hoogstedelijk tot kleinschalig). Auto’s zijn in het gebied te gast en nieuwe wandel- en fietspaden worden verbonden met de al bestaande netwerken. Klimaatadaptatie en natuurinclusiviteit krijgen binnen de ontwikkeling concreet gestalte, onder andere in de vorm van de groene pleinen en daken met waterbuffering. Zo wordt Pompenburg een duurzame en groene leefomgeving.

Vervolg

Het plan voor de ontwikkeling van Pompenburg is een vervolg op de conceptvisie die eind 2018 is opgesteld en waarover omwonenden en ondernemers uit de omgeving hebben meegedacht. De afgelopen jaren hebben aanvullende onderzoeken en gesprekken plaatsgevonden en is de gebiedsvisie uitgewerkt. Het college van B en W heeft op 24 mei 2022 de nota van uitgangspunten vastgesteld. De volgende stappen in het proces zijn het opstellen van een bestemmingsplan voor het gebied en het ontwerpen van de gebouwen. Volgens de huidige planning kan in 2024 worden gestart met de gebouwen bij Stroveer en aan Pompenburg en in 2026 met de gebouwen aan de heer Bokelweg.

Stuur artikel door