Slim en efficiënt bouwen aan gebiedstransformatie

Verschenen in: Stedenbouw, juni 2023
Tekst: Jan-Kees Verschuure
Beeld: Bert Rietberg voor J.P. van Eesteren

De naoorlogse kantorenstrook Brettenzone in Amsterdam (Westerpark West) wordt onder supervisie van MVRDV getransformeerd tot woongebied. J.P. van Eesteren realiseert er in opdracht van CBRE Investment Management een project bestaande uit drie architectonisch gevarieerde gebouwen. “Wij hebben bewust niet voor de snelste ruwbouwmethode gekozen, om in de afbouw extra snelheid te kunnen maken”, vertelt projectmanager Jeroen Dunnebacke.

De realisatie van de gebouwen 'Salt, Pepper en Blend' is een logistiek uitdagende operatie, zowel qua locatie als methodiek. 'JP' nam ook de in 2020 uitgevoerde sloop van de ING-kantoren mee in het contract; de bereikbaarheid vanaf de drukke toegangsroute Haarlemmerweg (aan de overzijde van de Haarlemmervaart) was met één brug beperkend voor de bouwpartijen. Dunnebacke, die dit specialisme utilitaire woningbouw noemt: “Wij hebben het project uitgewerkt vanaf het definitief ontwerp tot het technisch ontwerp. Daarin zat een aantal aspecten van logistieke aard die in de uitvoeringsplanning van belang waren.”

Maatwerkoplossingen

“Je wilt met hoogwaardige utiliteitsbouw efficiënt kunnen bouwen, met zo min mogelijk overlast voor de omgeving. Wij hebben daarom een aantal maatwerkoplossingen ingebracht, zoals de tijdelijke demping van een deel van de vaart voor de toegang van de locatie en tijdelijk gebruik van de nieuwe parkeerkelder door bouwmedewerkers.” De tweelaagse parkeerkelder wordt straks onder meer gedeeld met het nabijgelegen De Voortuinen, een ander voormalig ING-kantoor in het plangebied dat is getransformeerd tot woongebouw.

'De ruwbouw van de gebouwen ging in een gelijk ritme op'
Jeroen Dunnebacke, projectmanager J.P. van Eesteren

Bouwmethode

Een volgend uitdagend aspect betreft de bouwmethode voor de overstekken. De constructie onder Salt (met 48 meter het hoogste bouwdeel) heeft een gewicht van 80 ton, die onder Pepper een gewicht van 70 ton. Bij de aanleg van damwanden en groutankers diende rekening gehouden te worden met een kademuur, en onder Salt en Pepper zijn tijdelijke ondersteuningsconstructies geplaatst voor de grote overstekken. Het casco wordt uitgevoerd met een volledige onderkeldering en gestorte wanden voorzien van voorgespannen breedplaatvloeren. Dunnebacke: “Op die manier kun je snel overspanningen maken en vrije vloervelden creëren.”

Het project behelst drie verschillend afgewerkte gebouwen. Blend heeft een zandkleurige natuurstenen gevel en woningen met erkers, Salt krijgt een keramisch witte gevel en een commerciële plint en Pepper een donkere gevelsteen en een robuuste uitstraling. De bouwers hebben de ruwbouw van drie verschillend afgewerkte gebouwen in een gelijk ritme laten opgaan. Voor de afbouwfase was het belangrijk om voldoende snelheid te kunnen maken richting eindoplevering. “Kort gezegd komt het erop neer dat wij met een ritme van drie weken per verdieping – volledig omsteigerd – iets langzamer 'ruwbouwen' dan technisch mogelijk. Bovendien laten we de gevelsluiting gelijk opgaan met de cascobouw volgens een hoogbouwmethodiek, zodat tijdens en na gevelsluiting sneller kan worden afgebouwd en opgeleverd.”

De bouwlocatie ligt aan de Haarlemmerweg.

Salt heeft een keramische gevel.

Najaar 2023

Maatwerk in projectengineering en daarmee typisch ‘JP’, aldus de projectmanager, die elders in de stad ook bij het duurzame HAUT was betrokken. Het masterplan van MVRDV voor Westerpark West betreft de ontwikkeling van twaalf gebouwen door diverse ontwikkelaars. Samenwerking in duurzame ontwikkeling is het uitgangspunt, ook in de realisatie van Salt, Pepper en Blend. Slooppuin is zoveel mogelijk hergebruikt voor de betonproductie. Daarnaast wordt de WKO-voorziening straks gedeeld met andere projecten in het plangebied. Ook heeft de gebiedsontwikkeling een gemeenschappelijke omgevingsmanager, die bijvoorbeeld voorziet dat tijdens de bouw zorgvuldig wordt omgegaan met omgevingsgroen. Oplevering van Salt, Pepper en Blend (in totaal 302 huurappartementen) is voorzien in het najaar van 2023. “Dit voorjaar zijn de gebouwen wind- en waterdicht en aan het einde van de zomerperiode hopen wij klaar te zijn”, besluit Dunnebacke.

Bouwinfo

Opdrachtgever: CBRE Investment Management
Architecten: MVRDV (Salt/Blend) en Elephant (Pepper)
Uitvoering: J.P. van Eesteren
Bouwperiode: voorjaar 2020 – najaar 2023
Programma: 40.000 m², tweelaagse parkeerkelder, 302 huurwoningen, commerciële ruimte Salt

Stuur artikel door