Sloopwerk voor Westerpark West in volle gang

7.000 ton betonpuin wordt nieuwe grondstof

Sinds mei zijn we samen met New Horizon Urban Mining bezig met sloopwerk op Westerpark West. De bestaande bebouwing maakt plaats voor de woongebouwen Blend, Salt en Pepper, die J.P. van Eesteren bouwt in opdracht van CBRE. Het meeste betonpuin wordt hergebruikt.

De twee oude gebouwen zijn inmiddels geheel afgebroken. Er rest alleen nog een immense berg betonpuin. Met kranen zijn we nu hard bezig om ruimte te maken voor de nieuw te bouwen 2-laagse parkeerkelder.

Tweedehands zand, cement en grind

Vrijwel al het betonpuin, maar liefst 7.000 ton, wordt verwerkt tot grondstof voor nieuw beton. Het wordt gescheiden in de originele betonbestanddelen: zand, cement en grind. Vooral het hergebruik van cement als tweedehands grondstof is een nieuwe ontwikkeling. De toepassing op deze grote schaal is een unicum. We gebruiken zoveel mogelijk van deze ‘geoogste’ grondstoffen op dit project. Zo’n gesloten cirkel is een goed voorbeeld van circulair bouwen en draagt bij aan een duurzamere economie.

In de tweede week van augustus is het sloop- en breekwerk gereed. Dan maken we de bouwplaats gereed voor het funderingswerk. Volg de bouw van Westerpark West op https://bouw.westerparkwest.amsterdam/.

Over het project

Binnen de gebiedsontwikkeling Westerpark West in Amsterdam realiseren we drie woongebouwen: Blend, Salt en Pepper. De opdracht omvat het doorontwikkelen van het ontwerp naar bestek, het slopen van de huidige opstallen en de bouw van een 2-laagse parkeerkelder met daarop de drie woontorens. In totaal komen er 302 huurwoningen. De begane grond van Salt en Blend krijgt commerciële ruimtes. Omvang van het project is ca. 40.000 m2. De totale doorlooptijd bedraagt 41 maanden. Architecten MVRDV en Elephant tekenden voor het ontwerp. Oplevering staat gepland voor augustus 2023.

Westerpark West: Blend (© CIIID)

Westerpark West: Salt & Pepper (© CIIID)

Westerpark West: Pepper & Salt (© CIIID)

Stuur artikel door