TBI Jaarverslag 2018

TBI realiseert fors hoger resultaat in 2018

2018 was een goed jaar voor TBI. De woningmarkt, zowel nieuwbouw als onderhoud en renovatie, was onverminderd sterk en in de utiliteits- en inframarkt verbeterden de marktomstandigheden. 

De bedrijfsopbrengsten groeiden met 4 procent naar € 1.773 miljoen en het operationele resultaat voor afschrijvingen (EBITDA) nam toe met 19 procent naar € 54,7 miljoen. Het nettoresultaat steeg met 72 procent naar € 18,2 miljoen (2017: € 10,6 miljoen). Met een toename van 11 procent naar ruim € 2,6 miljard is de orderportefeuille goed gevuld en is de basis voor de komende jaren aanzienlijk versterkt. Tegelijkertijd is het risicoprofiel verlaagd door selectief te werk te gaan bij de verwerving van projecten. De financiële positie blijft sterk en we houden dan ook ruimte om te investeren in slimme, duurzame en toekomstbestendige oplossingen voor de gebouwde omgeving.

Klik op onderstaande afbeeldingen om de complete rapportages in te zien (PDF).

Kerncijfers TBI Jaarverslag 2018

Kerncijfers (x € 1 miljoen) 2018 2017
Bedrijfsopbrengsten 1.773 1.708
Operationeel resultaat voor afschrijvingen (EBITDA)* 54,7 46,0
Operationele marge (in %) o.b.v. EBITDA 3,1 2,7
Nettoresultaat 18,2 10,6
Orderportefeuille 2.630 2.370
Solvabiliteit op basis van het garantievermogen in % 34,5 34,0
Netto financieringspositie 147,5 106
Ongevallenfrequentie-index (IF) 3,1 3,5

*Bedrijfsresultaat uit normale activiteiten voor afschrijvingen (vóór aftrek van reorganisatielasten en bijzondere waardeverminderingen)

 

Stuur artikel door