TBI Jaarverslag 2020

Record orderportefeuille en solide financiële positie verstevigd

TBI heeft een sterk jaar achter de rug, ondanks dynamische en lastige omstandigheden. De bedrijfsopbrengsten en het bedrijfsresultaat zijn in 2020 opnieuw duidelijk gestegen. Er is sprake van een gezonde cashflow en liquiditeit en een goede solvabiliteit. Tegelijk is de orderportefeuille tot een recordhoogte toegenomen. De medewerkers van alle TBI-ondernemingen hebben onder lastige omstandigheden een prima prestatie geleverd.

Overzicht resultaten

  • Bedrijfsopbrengsten stijgen 9% tot € 2.013 miljoen 
  • Operationele resultaat voor afschrijvingen (EBITDA) 21% hoger tot € 70,8 miljoen 
  • Operationele marge stijgt tot 3,5% (2019: 3,1%) 
  • Nettoresultaat groeit 28% tot € 32,1 miljoen 
  • Orderportefeuille ultimo 2020: 11% hoger tot € 3,1 miljard 
  • Ongevallenfrequentie-index (IF): 3,4 (2019: 3,2) 
  • Solvabiliteit ultimo 2020: 35,4% (2019: 34,1%)

Stuur artikel door