Utrecht krijgt iconische woontoren van 140 meter

Het consortium met vastgoedontwikkelaar Stadswaarde, Koopmans Bouwgroep (TBI) en J.P. van Eesteren (TBI) is de winnaar geworden van de selectieprocedure van de hoogbouw naast station Leidsche Rijn. Het consortium gaat drie torens ontwikkelen van 80, 100 en 140m hoog. In het project komen 1.128 woningen. Syntrus Achmea Real Estate & Finance is beoogd belegger voor 886 woningen. Circa 60% van het programma bestaat uit sociale huurwoningen (279), middeldure huurwoningen (278) en zorgwoningen (125). Daarnaast zullen er 204 vrije sector huur- en circa 242 koopwoningen worden gebouwd. Architecten CIE (Branimir Medic, lead architect), KCAP, Geurst & Schulze en Karres & Brands tekenden voor het ontwerp.

Hoogbouw is geen doel op zich, maar moet een bijdrage leveren aan de dynamiek van de stad, de leefbaarheid op maaiveldniveau en bijdragen aan een betaalbare, sociale, inclusieve samenleving, waar mensen dicht bij hun werk wonen met goed vervoer binnen handbereik. Samen met Karres & Brands is het landschap in feite ‘naar boven gehaald’ in de vorm van een verticaal dorp met een ‘tiny forest’ op maaiveld en stadslandbouw op de verdiepingen. De historie en specifieke woonkwaliteit van de wijk Leidsche Rijn zijn uitgangspunten geweest in alle aspecten van het ontwerp. Het project krijgt o.a. 3.500 stallingsplekken voor fietsen, een rooftoprestaurant, een instructiebad, een sportcafé, gedeelde wasserettevoorzieningen, deel-logeerkamers, flexibele werkplekken, een keukenvoorziening voor groepen, maakateliers voor kunstenaars en diverse andere ontmoeting-plekken. Een ambitieus mobiliteitsconcept met onder meer 100 elektrische deelauto’s draagt bij aan de transitie van mobiliteit in de toekomst.

MARK is sociaal

MARK biedt de gemeente Utrecht een fantastische plek waar gezond stedelijk wonen wordt gestimuleerd in al zijn facetten. Er is ruimte gereserveerd voor gemeenschappelijk gebruik en het faciliteren van ontmoetingen tussen de bewoners van MARK. Hiermee beoogt MARK de eenzaamheid van het wonen op hoogte te bestrijden. Met deze voorzieningen kan MARK worden gezien als een verticaal dorp. Voor de wat meer stedelijke voorzieningen kunnen bewoners terecht in Leidsche Rijn Centrum en de binnenstad van Utrecht.

MARK is groen

MARK bestaat uit drie torens met ieder een verlichte ‘kroon’ die refereert aan de geschiedenis van Leidsche Rijn als tuinbouwgebied. De verlichte kronen zullen de stad Utrecht met kleuren markeren tijdens belangrijke (sport-)evenementen. De kronen en de lager gelegen daken functioneren als tuinbouwkassen, waarin op aanzienlijke schaal stadslandbouw wordt toegepast. Het project draagt hiermee bij aan het verduurzamen van de voedselketen in de stad. Lokale productie van groente en gewassen ten behoeve van consumptie door bewoners en omwonenden. Deze korte voedselketen kent een negatieve CO₂ balans en staat tegelijk garant voor een nieuwe biodiversiteit in het stedelijk gebied. De woningen worden klimaatneutraal (EPC=0) opgeleverd.

MARK is voor iedereen

MARK biedt de inwoners van Utrecht een markant gebouw met een publiekstrekker in de vorm van een ‘rooftop’ belevingscentrum met restaurant en een glazen uitkijkbalkon op 130 meter hoogte. Restaurant en balkon zijn voor publiek toegankelijk. Voor het verder ontwerpen van MARK is het consortium reeds met diverse stakeholders, lokale groepen en organisaties in gesprek. Vlakbij het plangebied wordt een hoogbouwlab ingericht en worden bewoners van Leidsche Rijn uitgedaagd om te participeren in diverse onderdelen van de ontwikkeling. Oplevering van het project is gepland voor 2023.

Facts:

Ontwikkelaar: Stadswaarde, Koopmans Bouwgroep, J.P. van Eesteren
Beoogd belegger: Syntrus Achmea Real Estate & Finance
Stedenbouwkundig plan: Architecten CIE.
Architecten: Architecten CIE., KCAP, Geurst & Schulze
Landschapsarchitect: Karres+Brands
Adviseurs: Dietz Strategie & Communicatie, DGMR, Engie Energie, We Drive Solar

  • 279 sociale huurwoningen
  • 278 middeldure huurwoningen
  • 125 huurwoningen voor specifieke doelgroepen (zorg)
  • 204 vrije sector huurwoningen
  • 242 koopwoningen
  • Horeca, commerciële voorzieningen, fitness
  • Rooftoprestaurant
  • Instructiebad
  • Circa 330 parkeerplaatsen + dubbelgebruik parkeren in de omgeving
  • Circa 3.500 fietsparkeerplaatsen

Over Stadswaarde

Stadswaarde is een binnenstedelijk vastgoedontwikkelaar die zich richt op het ontwikkelen van slimme en duurzame gebouwen voor (economisch) gezonde en leefbare binnensteden van de Randstad, Brabantse Stedenrij en Arnhem/Nijmegen. Jeroen Messemaeckers van de Graaff is directeur van Stadswaarde en heeft ruime ervaring in ontwikkeling van (monumentaal) vastgoed. In zijn functie als directeur bij a.s.r. vastgoed was hij in Utrecht onder meer verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het nieuwe Leidsche Rijn Centrum.

Over TBI-onderneming Koopmans Bouwgroep

Koopmans Bouwgroep is onderdeel van TBI en ontwikkelt, bouwt en onderhoudt gebouwen waar mensen wonen, werken, leren en hun vrije tijd doorbrengen. Daarvoor zoekt Koopmans altijd creatieve en innovatieve oplossingen die worden gecombineerd met gedegen vakmanschap. TBI is een groep van ondernemingen die onze leefomgeving op een duurzame manier vernieuwt, inricht en onderhoudt. Het zijn allen ondernemingen die beschikken over hoogwaardige, specialistische expertise op het gebied van Techniek, Bouw en Infra met een gezamenlijke omzet in 2017 van € 1.710 miljoen.

Over TBI-onderneming J.P. van Eesteren

J.P. van Eesteren is een landelijk opererende utiliteitsbouwer en eveneens onderdeel van TBI. De projectportefeuille omvat een mix van nieuwbouw en herbestemming, verduurzaming en planmatig onderhoud van bestaand vastgoed. Met vestigingen in Gouda en Amsterdam ontwikkelt, realiseert en onderhoudt J.P. van Eesteren technisch en organisatorisch complexe projecten; projecten met een hoog ‘bouw IQ’. J.P. van Eesteren staat voor: gebouwen slimmer maken.

Stuur artikel door