Zorgen voor je omgeving hoort ook bij duurzaamheid

“De overlast is zoveel mogelijk beperkt tijdens de sloop”

De gedeeltelijke sloop van het nieuwe onderkomen van de Goede Doelen Loterijen aan de Beethovenstraat in Amsterdam Zuid is afgerond. De werkzaamheden startten op 17 oktober 2016. Drie maanden later verliet de laatste sloopkraan het bouwterrein. “De overlast voor omwonenden is zoveel mogelijk beperkt”, vertelt René Roelofs, werkvoorbereider bij Beelen Sloopwerken. “We hebben vooral gelet op het voorkomen of verminderen van verkeershinder, stofvorming, trillingen en geluid.”

De Goede Doelen Loterijen (Nationale Postcode Loterij, VriendenLoterij, BankGiro Loterij) streeft voor de verbouw van het al jaren leegstaande kantoorgebouw naar het certificaat BREEAM Outstanding. “De sloop heeft een eigen BREEAM-certificering en dus ook een eigen beoordelingsrichtlijn”, licht René toe. “Wij kijken met name naar wat wij extra kunnen doen op het bouwbesluit, bijvoorbeeld een wekelijkse inspectie door veiligheidsdeskundigen op de bouwplaats.”

In de sloopfase werkten circa 10 mensen op de bouwplaats. “Ook tijdens de rest van de bouw proberen we het aantal bouwplaatsmedewerkers zo laag mogelijk te houden”, weet Martin van Zuilekom, projectvoorbereider bij bouwbedrijf J.P. van Eesteren. “Maar op piekmomenten kunnen het er wel eens 100 zijn.” De bouwplaats is niet los te zien van de omgeving. Daarom volgt J.P. van Eesteren de gedragscode van Bewuste Bouwers.

“We werken op een veilige, duurzame en omgevingsbewuste manier. Zo informeren we de omwonenden bijvoorbeeld via een speciale website en eens in de twee maanden ontvangen de buurtbewoners een nieuwsbrief in de bus. Mensen kunnen bovendien - indien nodig - dag en nacht een klachtenlijn bellen bij overlast. Als Bewuste Bouwers gaan we er van uit dat we te gast zijn in de omgeving.”

Risico’s inschatten

Voor aanvang van de sloop zijn veiligheidsplannen, rapportages en een monitoringsplan opgesteld. Onder meer over de verwachtingen qua geluid, trillingen en het vrijkomen van diverse soorten stof. “Door van tevoren de risico's in te schatten konden we vooraf al maatregelen bedenken om overlast te minimaliseren. Dat is vooral voor de omwonenden van groot belang.”

Zorgen voor je omgeving hoort ook bij duurzaamheid, knikken Martin en René. “Voor het BREEAM-certificaat Sloop moeten we achteraf kunnen aantonen dat we op een bepaalde manier hebben gewerkt. Bij de sloopmethodieken passen we bijvoorbeeld geluidsarme slooptechnieken toe, en we sproeien met water tegen het stof. Daarnaast slopen we het gebouw met betonscharen in plaats van hakhamers. Dat is een behoorlijke geluidsverbetering.”

Veiligheid

De afvalstoffen zijn grotendeels gescheiden afgevoerd. “We scheiden het afval van tevoren. Als je direct met een sloopkraan gaat slopen, komt alles door elkaar te liggen. We voeren voor de machinale sloop dus veel afval handmatig af. Ook dat is een geluidsarm- en goed beheersbaar systeem.” De afvalstoffen die gescheiden zijn afgevoerd worden hergebruikt voor nieuwe producten. “We rijden bovendien met afgedekte containers het terrein af. We doen dat buiten de spitstijden, zodat het verkeer niet te veel door ons wordt belast. Uiteraard houden we ook rekening met de veiligheid van de duizenden fietsers die hier langskomen. Daar gaat dus logistieke planning aan vooraf.”

Beelen Sloopwerken rekent voor elk project uit wat van de gesloopte materialen precies wordt hergebruikt. Zo ook in dit geval. “Voor dit pand is dat 99,12 procent van alle vrijgekomen materialen. Het enige dat niet wordt gerecycled zijn asbest- en  teerhoudende afvalproducten.” Deze cijfers zijn behoorlijk hoog. “Beelen Sloopwerken en J.P. van Eesteren laten graag zien dat het prima kan op deze manier. Het is belangrijk dat organisaties zoals de Goede Doelen Loterijen hier het voortouw in nemen. Zij zijn een goed voorbeeld voor anderen. Onze duurzame doelstellingen sluiten dus perfect op elkaar aan.”

Bron: website Goede Doelen Loterijen.

Stuur artikel door