Initiatieven

Bij J.P. van Eesteren hechten we waarde aan alle bijdragen op het gebied van CO₂-reductie door medewerkers, ketenpartners en opdrachtgevers. We stimuleren de inbreng van initiatieven en steunen deze waar mogelijk. Om de betrokkenheid bij duurzaam ondernemen binnen J.P. van Eesteren te stimuleren zijn de volgende initiatieven ondernomen:

CO₂-reductie op de bouwplaats

We doen mee aan het TBI-initiatief CO₂-reductie en duurzaamheid op de bouwplaats. Dit initiatief richt zich op het energieverbruik in alle facetten van de bouwplaats en wordt zo breed mogelijk ingevuld. Innovaties, zoals hijskranen met hybride aandrijving, aggregaten op tweede generatie bio-ethanol en bouwketen en bouwplaatsverlichting met ledverlichting, worden nadrukkelijk toegepast als onderdeel van het initiatief. Mede hiervoor is een ketensamenwerking aangegaan met de MDB en de andere TBI bouw- en techniekbedrijven.

Team Circulariteit

Binnen J.P. van Eesteren is er een team Circulariteit opgericht. Dit is een interne werkgroep bestaande uit collega’s van verschillende afdelingen die, in lijn met het meerjarenplan Duurzaam Ondernemen TBI en de bijbehorende strategie, initiatieven opstarten om binnen de organisatie nog meer draagvlak te creëren rondom duurzaam ondernemen.

Bewuste Bouwers

We nemen deel aan Bewuste Bouwers en werken volgens de door hen uitgegeven gedragscode. Zo is project HAUT in Amsterdam b.v. de 3e beste bouwplaats in 2020 geworden bij Bewuste Bouwers. 

FSC®-partnerovereenkomst

We volgen de FSC®-partnerovereenkomst welke door TBI is afgesloten. Dit betekent dat er bij ieder project gebruik gemaakt wordt van duurzaam hout dat onder het FSC® en/of PEFC® keurmerk is verwerkt.

Samenwerken

We stimuleren onze medewerkers, ketenpartners (bouwpartners) en opdrachtgevers actief om energiebewust te handelen én zij ons. Van elkaar kunnen we leren. Dat doen we graag!