Nieuw labgebouw O|2 van VU en VUmc bereikt hoogste punt

14 nov 2013

StudioVU/Riechelle van der Valk

Het nieuwe labgebouw O|2 van de Vrije Universiteit Amsterdam en het VU medisch centrum heeft het hoogste punt bereikt. Carolien Gehrels (wethouder Economische Zaken van Amsterdam), Wim Stalman (lid Raad van Bestuur VUmc) en René Smit (voorzitter College van Bestuur VU) benadrukten tijdens het traditionele feest voor de bouw het maatschappelijk belang van deze duurzame en unieke onderzoeksinfrastructuur. Gehrels onderstreepte de betekenis voor de versterking van kennismetropool Amsterdam: “Door samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen kunnen we de metropool verder brengen. Daar zie je nu de resultaten van. De lerende economie is de toekomst en O|2 is daarvan de invulling avant la lettre.”

O|2 maakt deel uit van de vernieuwde VU-campus op de Amsterdamse Zuidas en is het eerste academische gebouw in Nederland dat op onderzoeksthema wordt gebouwd. In het gebouw gaan vanaf 2015 zo’n 750 onderzoekers van VU, VUmc en de Universiteit van Amsterdam(UvA) intensief samenwerken aan belangrijke maatschappelijke vraagstukken binnen het domein Human Health & Life Sciences.

Toekomstbestendig

In het ontwerp van het gebouw is rekening gehouden met veranderende onderzoeksactiviteiten. OI2 bevat flexibele, universele laboratoriummodules die in een vast stramien ontworpen zijn en naar wens geschakeld kunnen worden. Daarmee is het gebouw al in het ontwerp toekomstbestendig gemaakt. Met koeling vanuit de Nieuwe Meer en een ‘groen’ sedumdak is O|2 een bijzonder duurzaam gebouw.

Mikado

Beeldbepalend zijn de mikado-kolommen die een dna-achtige structuur weergeven. De totale lengte van deze kolommen waarin 1,7 miljoen kg staal wordt verwerkt, komt op 300m1. O|2 is met 13 verdiepingen even hoog als het naastgelegen ACTA (samenwerkingsverband faculteiten Tandheelkunde van de UvA en de VU) en heeft een grondvlak van ruim 50 bij 60 meter. Onder het gebouw ligt een 2-laagse parkeergarage

Ontmoeting

De begane grond werkt als een stedelijk plaza met horeca, een informatiecentrum, conferentieruimten en een fietsenstalling. Het hele gebouw straalt samenwerking uit; de verdiepingen zijn direct met elkaar en het in het hart gelegen atrium verbonden. Ontmoeting is ook het sleutelbegrip bij de vernieuwing van de VU-Campus, die onderdeel uitmaakt van een integrale ontwikkeling van de Zuidas en de Metropoolregio Amsterdam. De VU en het VUmc zijn belangrijke aanjagers van die ontwikkeling en werken hiervoor in het deelgebied Kenniskwartier samen met de gemeente Amsterdam. Onderwijs, onderzoek en zorg zijn aanvullende functies op de Zuidas waar, naast hoogwaardige kantoren, ook meer woningen en voorzieningen komen.

Realisatie

Het O|2 gebouw wordt gerealiseerd in opdracht van de VU en wordt mede gefinancierd door de Europese Investeringsbank (EIB). Het gebouw is ontworpen door EGM Architecten en wordt in opdracht van de VU gerealiseerd door bouwcombinatie J.P. van Eesteren, Wolter & Dros en Croon Elektrotechniek v.o.f. Parallel aan de afbouw worden de laboratoria ingericht door Wesemann.