Succesvolle Dag van de Bouw in Amsterdamse wijk Amstelkwartier

15 jun 2015

BOUWPLAATS DUURZAAM HOTEL AMSTELKWARTIER DRUK BEZOCHT

Tijdens de Dag van de Bouw op zaterdag 13 juni openden verschillende bouwplaatsen in Nederland hun deuren voor het publiek. In de Amsterdamse wijk Amstelkwartier is op deze dag flink uitgepakt, met positief resultaat. Op de bouwplaats van het nieuwe duurzame Hotel Amstelkwartier organiseerde het bouwteam samen met de opdrachtgever verschillende activiteiten voor omwonenden, schoolkinderen uit de wijk en geïnteresseerden. Bezoekers namen deel aan diverse workshops rondom thema’s als biologisch eten kweken en koken, groene energie opwekken en recycling van materialen, gericht op volwassenen en kinderen. Meer dan 300 geïnteresseerden bezochten de bouwplaats en maakten kennis met een uniek ontwerp, hotel en ontmoetingsplek voor zowel Amsterdammers als internationale gasten.

Duurzame windmolens, moestuintjes en koken

In het volop in ontwikkeling zijnde gebied Amstelkwartier wordt een uniek hotel gebouwd door TBI-ondernemingen J.P. van Eesteren, Croonwolter&dros. De integrale duurzaamheidsvisie van het hotel heeft geleid tot een zeer innovatief ontwerp waarbij zoveel mogelijk de kringlopen op gebied van energie, water, afval en materiaalgebruik worden gesloten. Deze onderwerpen hebben daarom invulling gegeven aan het concept van de Dag van de Bouw. Gedurende de dag konden geïnteresseerden een windmolen maken, een moestuin creëren uit bouwmaterialen van de bouwplaats en koken met vers geplukte ingrediënten.

Bijzondere ontmoetingsplek

Daarnaast kregen bezoekers tijdens de Hard Hat Tour een rondleiding door het gebouw. Tijdens deze rondleiding kregen bezoekers toegang tot het hoogste punt tot nu toe. Daarnaast vertelden opdrachtgever en architect over het bijzondere ontwerp en de achterliggende duurzaamheidsvisie, die aan alle facetten van het gebouw ten grondslag ligt. Duurzaam is in dit project ook de authentieke verbinding van het hotel met de buurt, de stad en de internationale reiziger. Hotel Amstelkwartier bouwt aan een bijzondere ontmoetingsplek die mensen lokaal en van over de hele wereld verbindt met het grootste respect voor elkaar en voor de omgeving. De Dag van de Bouw heeft bijgedragen aan een ontmoeting met omwonenden en lokale geïnteresseerden. Projectleider Stefan Meegdes van TBI-onderneming J.P. van Eesteren is daarom blij met het succes van afgelopen zaterdag: “Nu hebben we als bouwers kunnen laten zien waar we elke week aan bouwen en kunnen we een beeld geven aan de functie die het gebouw straks zal gaan geven aan de hele wijk Amstelkwartier, naast dat het een hotel wordt voor internationale gasten." In 2016 zullen de eerste gasten in het hotel verblijven.

Fotografie door: Jeroen Dietz