TBI-bedrijven tekenen contract voor uitbreiden en renoveren van Antoni van Leeuwenhoek

06 mrt 2015

Ontwerp: de Jong Gortemaker Algra

J.P. VAN EESTEREN, CROONWOLTER&DROS REALISEREN NIEUWBOUW EN UITBREIDING ZIEKENHUIS

Op donderdag 5 maart tekenden TBI-ondernemingen J.P. van Eesteren, Croonwolter&dros het contract voor een uitgebreid bouw- en renovatieproject met het Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam. In dit integrale samenwerkingsproject gaan de TBI-ondernemingen vanaf eind mei 2015 aan de achterzijde van het in kanker gespecialiseerde ziekenhuis werken aan uitbreiding en renovatie van de centrale hal en twee gebouwen van het Antoni van Leeuwenhoek. Tijdens de verbouwing blijft het ziekenhuis zonder onderbreking in bedrijf. Oplevering van dit project is in juni 2016.

BIM in de hoofdrol

In de integrale aanpak tijdens dit project staat het werken met een digitaal 3D BIM-model van het ontwerp centraal. Via dit model is een totaaloverzicht van het project virtueel beschikbaar. BIM biedt onder andere inzicht hoe de bouwplaats er op bepaalde momenten uit zal zien en wat de gevolgen zijn van elke kleine verandering. Dit is met name van belang om verstoring van processen in het ziekenhuis goed inzichtelijk te maken, tijdig te kunnen bespreken met alle betrokken gebruikers en zoveel mogelijk te voorkomen. Zo biedt BIM inzicht in de ideale plaatsing van tijdelijke wanden om de hygiëne te kunnen blijven garanderen.

Het Antoni van Leeuwenhoek heeft de TBI-ondernemingen aangewezen als beste samenwerkingspartner tijdens een bijeenkomst waarbij TBI haar aanpak presenteerde over het integraal samenwerken met de opdrachtgever en bouwpartners. BIM is hierbij een belangrijk hulpmiddel.

Nieuwbouw én renovatie

De drie TBI-ondernemingen gaan het atrium en de centrale hal aan de achterzijde van het ziekenhuis, uitbreiden. Aan weerszijden van de hal realiseert de bouwcombinatie een tweetal gebouwen (zowel nieuwbouw als renovatie). Hier worden de afdelingen Nucleaire Geneeskunde, Klinische Pathologie en DNA Diagnostiek uitgebreid en worden bijbehorende techniekruimtes, kantoren en werkplekken gerealiseerd. Daarnaast wordt een vleugel gebouwd voor preventie, revalidatie en nazorg van kankerpatiënten, zoals een oefen- en revalidatiezaal, cardiofitness en ruimtes voor psychosociale begeleiding. Op de nieuw te bouwen delen komen techniekruimten voor de installaties voor elektra, ventilatie, verwarming en koeling en separate afzuiging.

Integrale samenwerking

Marco Peppel, Directeur Engineering bij J.P. van Eesteren zegt over de samenwerking: ‘De integrale samenwerking tussen de drie TBI-ondernemingen lijkt in veel opzichten op de samenwerking die vereist is binnen een instituut als het Antoni van Leeuwenhoek. Vakspecialisten die intensief moeten samenwerken om met specialistische kennis, complexe vraagstukken op te lossen. We zijn er trots op dat we dit project als TBI-ondernemingen mogen realiseren in een integrale aanpak’.