JP Magazine

Amstel Tower: open communicatie en open boekhouding

Geschreven door Paolo Bouman voor JP Magazine
19 jul 2016

Al vijftien jaar weten ontwikkelaar Provast en J.P. van Eesteren elkaar te vinden in de realisatie van unieke projecten. Na hun laatste wapenfeit, de internationaal bejubelde Rotterdamse Markthal, is nu Amsterdam aan de beurt. Naast het Amstelstation staat volgend jaar de 100 meter hoge Amstel Tower. Een gesprek over het geheim van een succesvolle samenwerking.

Jurjen Thomas (links) en Theo Jansen (rechts) op de bouwlocatie van Amstel Tower

“Wij realiseren nu alweer ons zesde project met J.P. van Eesteren en ze zijn merendeels onderhands aanbesteed. Ook de Amstel Tower doen we weer in bouwteam”, vertelt projectontwikkelaar Jurjen Thomas van Provast. “Door voor bouwteam te kiezen, smeed je een positieve samenwerking waarbij je hetzelfde doel nastreeft: een gebouw met de hoogst mogelijke kwaliteit. Natuurlijk heb je oog voor tijd, geld en risico’s, maar onze primaire ambitie is een gebouw neerzetten waarvan mensen zeggen: wauw!”

Vanuit wederzijds begrip met elkaar meedenken

“Je gezamenlijke belang is zorgen dat het project er komt”, vult directeur Projectrealisatie Theo Jansen van J.P. van Eesteren aan. “Dat betekent dat je begrip hebt voor elkaars situatie. Je hebt er niets aan om bij problemen te zeggen: dat is jullie zaak.” Jurjen Thomas: “Je moet elkaar juist de ruimte geven. Sommige zaken in een ontwikkeling laten zich niet vangen in een planning. Dat gold bijvoorbeeld voor de kabelnetgevel van de Markthal. Zoiets van deze omvang was in Nederland niet eerder gemaakt dus we wisten vanaf het eerste moment dat die door alle fasen heen zou lopen. Het gold ook voor de boogconstructie van de Markthal. Het storten van het ‘sluitstuk’ zou meer bouwtijd vragen dan de planning toeliet. dat was een fors probleem, maar J.P. van Eesteren loste dit binnen de kaders van het ontwerp op door een slimme, verrijdbare ondersteuningsconstructie te bedenken.”

‘J.P. van Eesteren deed onze oplevering’

“Een ander mooi voorbeeld van hoe fluïde onze samenwerking bij de Markthal verliep, is dat we op een gegeven moment besloten om J.P. van Eesteren ook een deel van de oplevering te laten doen. Dat is in principe onze verantwoordelijkheid en een cruciaal moment voor ons, maar de mensen van J.P. van Eesteren hadden inmiddels ook nauw contact met onze afnemers dat het logisch was dit aan hen uit te besteden. Dat durf je alleen als je erop vertrouwt dat alle afspraken die wij hebben gemaakt ook door J.P. van Eesteren worden nagekomen. En vertrouwen kun je niet bij een aanbesteding inkopen. Dat moet je in een aantal projecten bij elkaar opbouwen. Dat vertrouwen is er. Via allerlei dwarsverbanden en op alle niveaus hebben Provast en J.P. van Eesteren nauw contact met elkaar: via de raad van bestuur, de directie, het management en de uitvoering.”

Amstel Tower is een 100 meter hoge woon- en hoteltoren naast station Amsterdam-Amstel.

‘Je behoedt elkaar voor zeperds’

Theo Jansen: “Kenmerkend voor onze samenwerking is dat geschillen worden opgelost op basis van argumenten, niet op basis van macht. We bereiken consensus. Ook bij de prijsvorming. We werken met open communicatie en een open begroting. Onze beide kostendeskundigen zitten bij elkaar en weten wat er in de begroting is opgenomen. Ze nemen bepaalde zaken van elkaar over als de ander ergens geen tijd voor heeft. Je behoedt elkaar ook voor zeperds. Zo gebeurt het dat de kostendeskundige van Provast ons erop wijst dat we iets vergeten zijn of te laag hebben afgeprijsd. En als één van de twee zich ergens in heeft vergist, dan wordt dat in goed overleg gecorrigeerd. Wij hebben geen claimcultuur.”

Meer dan standaard

Jurjen Thomas: “Door met open begrotingen te werken, kunnen we met een scherp budget meer kwaliteit leveren dan standaard het geval zou zijn. Door het geld te steken in zaken die er toe doen. Normaal zou je bij een project als de 100 meter hoge Amstel Tower een enorm fundatieblok en bouwput moeten maken. Veel geld zou daarmee onzichtbaar in de grond verdwijnen. Dus wij stelden voor om de wanden van de toren direct op - zeer dicht bij elkaar gepositioneerde! - palen te zetten. Palen in twee delen die samen een lengte van 51 meter zouden hebben. Dit kan alleen met voorboren en prefab betonpalen met een speciale koppeling. J.P. van Eesteren werkte zeer recent in Amsterdam al met dit gepatenteerde systeem waarbij TBI-zusteronderneming Voorbij de expertise levert. Hiermee weten we een diepe ontgraving en dure bouwput te voorkomen, waardoor we extra budget kunnen besteden aan een mooiere entree en gevel. Een andere kostenefficiënte innovatie is de tunnelbekisting waar ook de ophangconstructie van de balkons wordt ingestort. Dat is een systeem dat J.P. van Eesteren voorstelde en waarmee je sneller en goedkoper werkt. Hierdoor is geen tweede bouwstroom en steiger nodig om de balkonplaten op te hangen. Toen de koper van de huurwoningen Vesteda luxere badkamers verwachtte dan begroot, wisten we een besparing op de bergingen te realiseren waardoor we dit alsnog mogelijk kunnen maken. Zo maken we het samen mooier. Een volgende stap is dat ik J.P. van Eesteren ook graag aandraag voor de afbouw en inrichting van het Meininger Hotel in de Amstel Tower. Omdat ze zich ook daarin al meermalen als betrouwbare partner hebben bewezen.”

Bouwen aan de skyline van Amsterdam