JP Today

Een stad zonder afval

Geschreven door Redactie
06 okt 2016

Onze sector heeft een behoorlijke impact op onze omgeving. Daar moeten we heel eerlijk over zijn. Maar we doen nu al een heleboel om de negatieve effecten terug te dringen. Door echt duurzaam – dus toekomstgericht – te bouwen, door hergebruik van materialen tot bijna 100% door te voeren en door logistiekstromen te optimaliseren. Vandaar ook dat we partner zijn geworden van het initiatief Cirkelstad; een aanpak om te komen tot een stad zonder afval en zonder uitval. Maar wat betekent dat?

Stefan Meegdes is als manager Techniek en Innovatie van J.P. van Eesteren nauw betrokken. 'J.P. van Eesteren is al geruime tijd zeer actief in het ontwikkelen van nieuwe oplossingen en manieren om te bouwen met een minimale impact op het milieu. In projecten als het Hotel Amstelkwartier is veel kennis opgedaan met hergebruik van materialen, reductie van afval tot bijna 0 en ‘just-in-time’ aanvoeren van materialen om de logistieke impact te minimaliseren.'

PPS voor versnelling

Als partner van het initiatief werken we nu nauw samen met andere private partijen en overheden in de sectoren van wonen, beheren en bouwen om versnelling te brengen in het sluiten van de kringlopen in steden. Dat betekent concreet: bij onderhoud, renovatie of sloop de materialen terugbrengen in kringloop. Maar recyclen en upcyclen kan alleen 100% als we toxiciteit bannen. Dus enkel gezonde materialen nieuw en opnieuw toepassen. Die zorgen mede voor gezond bouwen en emissievrije gebouwen. Dat zorgt weer voor een gezond klimaat om in te wonen en werken en zo is ook die cirkel rond.

Zonder uitval

Het tweede kernaspect van het initiatief is er samen voor zorgen dat niemand wordt uitgesloten van de arbeidsmarkt. Het klinkt als een utopie, maar de praktijk bewijst nu al dat het kan. We moeten daarvoor buiten de kaders denken. Binnen het initiatief ligt de nadruk op kennis delen en leren van elkaar. Actief doordenken en voortbouwen op ideeën. Eigen ideeën en ideeën van anderen. We trekken de wijken in en ontwikkelen daar initiatieven en kansen om zowel de stad zelfvoorzienend te maken; qua grondstoffen en talent. Dat zorgt voor meer betrokkenheid in de wijk, maakt ons werk beter en relevanter en het is gewoon een goede lange termijn businesscase, financieel en maatschappelijk.’

Meer te weten komen over de Cirkelstad? Bezoek dan de website.