JP Magazine

Het is alle dagen Veiligheidsdag

Geschreven door Paolo Bouman voor JP Magazine
21 dec 2016

Veiligheid is letterlijk van levensbelang op de bouw. Op 11 oktober 2016 organiseerde TBI voor het eerst een Veiligheidsdag. Een mooie gelegenheid om stil te staan bij wat J.P. van Eesteren deze, en de overige 364 dagen, doet aan veiligheid. We praten met Arjan van Hamburg, hoofd KAM (Kwaliteit, Arbo en Milieu) en Benno van Leijenhorst, hoofduitvoerder.

Benno van Leijenhorst en Arjan Hamburg

Arjan, hoe wordt de veiligheid van werken geborgd binnen J.P. van Eesteren?

“Wij hebben de kwaliteit geborgd met een ISO 9001-certificering, milieuzaken met een ISO 14001- certificering en de veiligheid met een VCAcertificering. Jaarlijks krijgen wij een audit op deze onderwerpen van certificeringsinstelling Aboma. Zij kijken dan naar onze procedures om vast te stellen hoe wij zeggen te werken en ze bezoeken een aantal projecten om te controleren of we ook doen wat we zeggen. Ze helpen zo mee om onze aanpak te verbeteren.”

Benno, hoe voorkom je dit? Ofwel, hoe blijf je scherp in praktijk van alledag waarin snelheid en kostenreductie regeren?

“Door veel aandacht te besteden aan het geven van instructies. Dat doe ik zelf of dat doet de KAM-coördinator. Als het gaat om de veiligheid van rolsteigers kan ik iemand uitnodigen van de steigerfabrikant voor het geven van een presentatie. Verder krijgt iedere nieuwe medewerker op een project een veiligheidsfilm te zien en ook een instructieformulier en projectinformatieboekje. In dat boekje staan ook veiligheidsinstructies. Verder probeer ik elke nieuwe medewerker op de eerste dag te doorgronden op zijn veiligheidsbewustzijn. Merk ik dat iemand het minder nauw neemt, dan kan ik hem daar al vroegtijdig op aanspreken. Daarnaast worden er inspectierondes gelopen, zowel door de uitvoering als door de directie. Van buitenaf zijn er dan nog de zeswekelijkse inspecties door Aboma en de onaangekondigde inspecties van ISZW (de arbeidsinspectie).”

Jullie werken met een ‘Veiligheidsmedewerker van de Maand’. Wat houdt dat in?

Benno van Leijenhorst: “Dat is een bouwplaatsmedewerker die als extra taak krijgt om te waken over veiligheid. Hij draagt een herkenbaar hesje en is in feite het tweede paar ogen van de uitvoerder. Doordat hij fulltime op de bouw meewerkt, ziet hij ook meer dan een uitvoerder. Hij kan iemand er bijvoorbeeld op wijzen dat de stofafzuiging van zijn boor niet is aangesloten of dat een stroomkabel in een plas water ligt. Deze functie rouleert maandelijks met als voordeel dat degene die aan de beurt is ook zijn eigen veiligheidsbewustzijn aanscherpt.”

Arjan, je had het over toolboxmeetings? Wat zijn dat?

“Toolboxen zijn taakgerichte instructies rond een bepaald onderwerp, die de uitvoerder aan zijn medewerkers geeft. De onderwerpen passen bij de bouwfase van het betreffende project: er is bijvoorbeeld een fase waarin steigers worden gebouwd, in andere fasen spelen
zaken als kraanbewegingen of stof. Daarnaast biedt de afdeling KAM elk kwartaal een toolbox vanuit een thema zoals brandgevaar, valgevaar, persoonlijke beschermingsmiddelen en het sanctiebeleid van gele en rode kaarten dat we intern hanteren.” Het klinkt behoorlijk waterdicht.

Waar schuilen nog bedreigingen van de veiligheid?

Benno van Leijenhorst: “In de verschillen per medewerker
op de bouw. Bij de ene functiegroep zie je een lager veiligheidsbewustzijn dan bij de andere. Wij werken met allerlei soorten functies en typen mensen en ook met diverse bouwpartners die weer mensen inhuren. Zo krijg je een mix van medewerkers uit verschillende landen en culturen en dus ook verschillen in veiligheidsbewustzijn. Dat bewustzijn moeten wij naar onze norm tillen en dat vraagt extra aandacht. Om die reden is onze veiligheidsfilm ook vertaald in het Engels, Duits en Pools.”

Heeft J.P. van Eesteren voor de nabije toekomst nog bepaalde plannen op het gebied van veiligheid?

Arjan van Hamburg: “We blijven er continu aan werken om het veiligheidsbewustzijn van onze mensen in het hoofd en hart op een hoger niveau te krijgen. Dat gaat verder dan regels en procedures. Van de Veiligheidsdag maken we in ieder geval een jaarlijks terugkerend evenement. Vanuit TBI was hiervoor een veiligheidskrant gemaakt met interviews en verwijzingen naar instructiefilms en vijf e-learning modules. Verder zijn we bezig met een nieuwe veiligheidsfilm voor de TBI bouwbedrijven en wordt er een veiligheidsapp ontwikkeld. In 2014 tekenden 15 grote marktpartijen de ‘Governance Code voor Veiligheid in de Bouw’. Daarin staat dat we elkaar niet zullen beconcurreren op het gebied van veiligheid, maar juist informatie zullen uitwisselen. We leren dus ook van elkaar!”

TBI Veiligheidsdag

TBI is de naam van de netwerkorganisatie waartoe J.P. van Eesteren behoort. Met ca. 6.000 medewerkers houdt de groep zich bezig met onze fysieke leefomgeving door te bouwen, in te richten en te onderhouden. Afgelopen 11 oktober organiseerde TBI de eerste TBI
Veiligheidsdag
. Dit was een moment voor alle TBI-bedrijven om letterlijk en figuurlijk even stil te staan bij veiligheid. Het thema van de dag was ‘Leren van elkaar’. Ieder TBI-bedrijf gaf hieraan zijn eigen invulling met presentaties, korte filmpjes en speeches. Een belangrijk centraal onderdeel was het bespreken van verbetervoorstellen voor veiligheid, die in de aanloop naar dit evenement uit het werkveld waren verzameld.