BREEAM EN LEED

Wanneer is duurzaam ook echt duurzaam? Methodieken als BREEAM en LEED zijn de ijkpunten om die duurzaamheid eenduidig te kwantificeren. Zowel BREEAM als LEED staan voor objectieve, gecertificeerde metingen. Door aan de hand van nauwkeurig omschreven eisen te werk te gaan, kan een gebouw milieuprestaties aantonen met een certificaat.

BREEAM- EN LEED-SYSTEMATIEK

In de praktijk vraagt het hanteren van de BREEAM- of LEED-systematiek veel kennis en ervaring van bouwers. In elke fase van het proces – van de locatiekeuze tot en met de gebruiksfase – moeten uiteenlopende aspecten van duurzaamheid worden meegewogen. Een opdracht voor de ene bouwer, een uitdaging voor ons. Duurzaam bouwen past immers in onze visie op 'gebouwen slimmer maken'. Een duurzaam gebouw is óók een slim gebouw. De mogelijkheden slim toepassen kan immers wel eens leiden tot lagere exploitatiekosten. Ook blijkt de leef- en werkomgeving aantoonbaar beter te zijn. Bedrijven in zo'n gebouw , maar ook beleggers, hebben een beter imago.

Beide methodieken hebben dezelfde insteek. Het verschil zit in de scoretabellen, waarmee punten te behalen zijn. Voor het uitdrukken van de milieuprestaties worden meerdere projectdisciplines beoordeeld

VEEL ERVARING IN CERTIFICATIETRAJECTEN

J.P. van Eesteren heeft BREEAM-ervaring met meerdere projecten:

  • Het Paleis van Justitie in Amsterdam (GOOD)
  • Nieuwe Haagse Passage in Den Haag (GOOD)
  • De Markthal in Rotterdam (VERY GOOD)
  • Avery Denisson in Oegstgeest (VERY GOOD)
  • Sijthoff City in Den Haag (VERY GOOD)
  • Stadhuis Almelo (EXCELLENT)

Ook met LEED hebben we ervaring: het project Amstelkwartier is in uitvoering. Dit wordt een van de duurzaamste hotels van Europa. De ambitie is om de LEED Platinum-kwalificatie te realiseren. Daarmee bouwen we het eerste LEED Platinum-gecertificeerde hotel van Nederland.