OMGEVINGSBEWUSTZIJN

Bouwen heeft altijd impact op de directe omgeving. Hoe groot die impact is, heeft meestal weinig of niets te maken met de grootte van een project. Maar wel alles met de ambitie van een bouwer om overlast tot een minimum te beperken. Bij J.P. van Eesteren hebben we die ambitie verankerd in onze deelname aan 'Bewuste Bouwers'.

BEWUSTE BOUWERS

Bewuste Bouwers is de naam van een gedragscode, ondertekend door prominente bedrijven in de bouw. Doelstelling is om de bouw aan een beter imago te helpen. De code focust op vijf aandachtsgebieden: bewust, veilig, milieu, verzorgd en sociaal. Bouwbedrijven die zich aan de code conformeren, krijgen regelmatig – onaangekondigd – bezoek op de bouwplaats. Voldoet die aan de normen? Dan krijgt het werk een certificaat.

AL 80 JAAR BEWUSTE BOUWERS

Bewuste bouwer zijn we eigenlijk al sinds onze oprichting. Als bouwer van grote utilitaire projecten, vaak middenin steden, waren we altijd al gewend de omgeving te ontzien. Sinds we in 2011 van start zijn gegaan als Bewuste Bouwer, vervullen we die rol met nog meer toewijding. En met nog meer ambitie: vanaf 2015 moet het keurmerk van Bewuste Bouwers prijken op elk binnenstedelijk project met een looptijd van meer dan zes maanden en een aanneemsom van één miljoen euro of meer!