VEILIGHEID

Meer veiligheid in bouw en techniek is ‘een must’. Het aantal incidenten en ongevallen moet structureel omlaag, elk is er één te veel. De impact voor slachtoffers, familie, collega’s en organisatie is te groot om de harde feiten te negeren en er niet structureel van te leren. Binnen TBI hechten we er daarom aan om niets aan het toeval over te laten. Alle bedrijven werken conform de concernbrede veiligheidsrichtlijn. Die is ontwikkeld om het aantal risico's op de bouwplaats sterk te verminderen. Met grote projecten in de utiliteit zijn we binnen J.P. van Eesteren de eersten om die richtlijn te omarmen.

TBI VEILIGHEIDSFILM

VEILIGHEID BEGINT BIJ DE MENSEN

Veiligheid begint bij mensen. Bij mensen die zich bewust zijn van wat ze aan het doen zijn. Daarom is communicatie zo'n ongelooflijk belangrijk onderdeel. Herhaaldelijk hameren op eisen die mensen bijna uit hun hoofd kennen, maar in de routine van alledag gauw over het hoofd worden gezien. Goed de risico's inventariseren van nieuwe technieken. En vooral taken en verantwoordelijkheden duidelijk maken, zodat 'afschuiven' er niet meer bij is.

LEREN VAN JE EIGEN FOUTEN

De veiligheidsrichtijn van TBI helpt. Goed toegepast is het een effectief en up-to-date beleid om de veiligheid op een hoger plan te brengen. En door de integrale aanpak van alle TBI-bedrijven vergroten we ook het lerend vermogen in onze organisatie. Lessen leren van eerdere incidenten is immers dé manier om herhaling te voorkomen. Die ambities zijn zo hoog, omdat veiligheid op de bouwplaats goed past in ons beeld van een duurzame bouwer. Eén zijn verantwoordelijkheid neemt voor de arbeidsomstandigheden van mensen.