Paul van Kats

'Hoe máák je een gebouw slimmer? Voor mij is de relatie met de opdrachtgever daarbij essentieel, want alleen samen kun je echt slimmer bouwen.

Dat vereist van beide partijen ondernemerschap, begrip voor elkaars speelveld en de durf om voorbij je eigen belang te kijken. De vraag die elke keer weer voorop moet staan is: wat is het beste voor het project? Dat betekent niet dat wij altijd alles oplossen, maar ik help wel graag mee om het probleem van een ander kleiner te maken. Dat geldt overigens niet alleen voor de samenwerking met de opdrachtgever, maar natuurlijk ook voor de samenwerking met onze bouwpartners en adviseurs. Want ook die hebben wij nodig om gebouwen slimmer te máken.'