Project behandelcentrum voor protonentherapie nieuwbouw HollandPTC

Projectinformatie

Project Protonenkliniek Holland Particle Therapy Centre (HollandPTC)
Locatie Delft
Opdrachtgever Consortium van de TU Delft, het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en het Erasmus Medisch Centrum (EMC)
Architect De Jong Gortemaker Algra
Looptijd Mei 2015 - maart 2017

Samen met Croonwolter&dros bouwt J.P. van Eesteren de nieuwe protonenkliniek Holland Particle Therapy Centre (HollandPTC) in Delft. In het behandelcentrum komt de medische apparatuur te staan die de patiënten behandelt met positief geladen protonen. Hierdoor zijn de eisen die aan de betonkwaliteit worden gesteld hoog. In samenspraak met betontechnologen is gekozen voor een speciaal betonmengsel. Ook zijn in het beton voor de behandelruimten instortvoorzieningen voor de medische apparatuur verwerkt. Die werden uiterst nauwkeurig gepositioneerd: maatvoering is cruciaal. Het gehele project is dan ook integraal uitgewerkt in een eigen BIM-model: van engineering tot en met de uitvoering. Het patiëntgedeelte van de kliniek is grotendeels opgebouwd uit prefab betonnen elementen. Vanaf medio 2017 worden er in HollandPTC 600 kankerpatiënten per jaar behandeld.

Lees ook dit artikel "Protonenkliniek HollandPTC: ontworpen in BIM" dat in het TVVL magazine is gepubliceerd.

Nieuwbouw HollandPTC