Onze veiligheidswaarden

Een (project)locatie waar nooit ongevallen of incidenten gebeuren is misschien niet realistisch. Maar we moeten hier wel naar streven. Alle TBI-ondernemingen werken samen aan onze doelstelling en houden zich hierbij aan de TBI-veiligheidswaarden.

Deze waarden laten zien waar wij als organisatie voor staan en helpen ons om de volgende trede op de veiligheidsladder te bereiken. Het is onderdeel van onze cultuur en wordt hierdoor ook merkbaar uitgedragen door onze medewerkers. We geloven erin dat als we de onderstaande veiligheidswaarden opnemen in ons dagelijkse werk op de (project)locatie, we een positieve invloed hebben op de veiligheid.

Voorbereiding en risico’s

We bereiden ons goed voor tijdens de introductie van een project en bespreken risico’s en dilemma’s met elkaar. Maar we vinden het lastig om nee te zeggen. En dat leidt vaak tot gevaarlijke situaties. Maak veiligheid bespreekbaar en voorkom onveilige situaties.

Spreek elkaar aan

We spreken elkaar aan op onveilig gedrag en onveilige situaties. Maar we willen ook graag een goede werkrelatie behouden. Dan kan het lastig zijn om iemand hierop aan te spreken. Toch is het heel belangrijk. Niets zeggen kan gevaarlijk zijn!

Verantwoordelijkheid

We nemen verantwoordelijkheid voor onze gezamenlijke veiligheid. Want onze collega’s vertrouwen hun veiligheid aan ons toe. Door onze keuzes en ons gedrag zorgen wij samen voor een veilige werksituatie.

Stop!

We stoppen onveilig werk. Het is namelijk verleidelijk om door te gaan om een klus op tijd af te krijgen. Iedereen moet hier rekening mee houden. Want de gevolgen van doorgaan kunnen groter zijn dan die van het stoppen van onveilig werk. Veiligheid staat altijd voorop.

Afspraken en regels

We houden ons aan de afgesproken regels. Van tevoren is er al nagedacht over een veilige manier van werken. Het is daarom extra belangrijk dat er volgens de opdracht gewerkt gaat worden. Denk goed na en overleg met de leidinggevende voordat er ter plekke praktische oplossingen voor onvoorziene situaties worden bedacht.

TBI geeft de hoogste prioriteit aan veilig werken en gezonde medewerkers. Fysiek, sociaal én digitaal.