Privacy en disclaimer

Privacy Statement J.P. van Eesteren

TBI Holdings B.V. en haar ondernemingen – en dus ook J.P. van Eesteren - respecteren de privacy van alle gebruikers van de door haar of hen gebruikte website(s) en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Onze website www.jpvaneesteren.nl biedt op een aantal plaatsen de mogelijkheid tot interactie. Zo kunt u zich aanmelden voor een nieuwsbrief of een (digitaal) formulier invullen. De gegevens die u hierbij verstrekt zullen uitsluitend worden gebruikt om aan uw verzoek te voldoen en niet voor andere doeleinden. Uw gegevens zullen niet zonder uw toestemming aan derden worden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van uw verzoek.

Hoe beschermen we uw persoonlijke informatie?

We nemen de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen en we beschermen uw persoonsgegevens tegen ongewild verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, bekendmaking, wijziging en ongewilde of ongeoorloofde vernietiging, een en ander conform de toepasselijke wet – en regelgeving.

Uw rechten m.b.t. de bescherming van uw persoonlijke informatie

Op grond van de toepasselijke wet – en regelgeving hebt u het recht:

  • op informatie en inzage van uw persoonsgegevens;
  • op verbetering van uw persoonsgegevens;
  • op verwijdering van uw persoonsgegevens (‘recht om vergeten te worden’);
  • op beperking van de verwerking;
  • van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (‘het recht op verzet’);
  • uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare, en machine-leesbare vorm, en om die persoonsgegevens aan een andere (verwerkings)verantwoordelijke (te doen) overdragen.

Voor meer informatie over deze rechten, en de omstandigheden waaronder u deze rechten kunt uitoefenen, in het bijzonder uw recht op verzet, klik hier: informatie rechten betrokkenen. Indien u gebruik wenst te maken van (één van uw) hiervoor genoemde rechten, verzoeken wij u het formulier ‘verzoek rechten van betrokkenen’, volledig in te vullen en te verzenden. Tot slot hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Dat u kunt bereiken door hier te klikken: klachtenformulier.

Disclaimer

Alle informatie op de website van J.P. van Eesteren B.V. heeft een informatief karakter. Alhoewel J.P. van Eesteren getracht heeft om deze informatie zo volledig en accuraat mogelijk weer te geven, garanderen J.P. van Eesteren  en/of haar (toe)leveranciers niet de juistheid, toepasselijkheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie op de website. J.P. van Eesteren accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik van de website of de informatie die op de   website beschikbaar is.

De inhoud van deze website en de informatie eraan gerelateerd, is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele manier worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke andere wijze dan ook, zonder dat J.P. van Eesteren B.V. voorafgaand toestemming geeft. Alle rechten zijn voorbehouden aan J.P. van Eesteren.

Op de J.P. van Eesteren website kunnen diverse links te vinden naar websites die niet van J.P. van Eesteren zijn. J.P. van Eesteren is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het privacybeleid van deze andere websites.

J.P. van Eesteren behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en raadt u aan deze pagina op geregelde tijdstippen te raadplegen.