Gerechtsgebouw, Utrecht

Fotografie: Michel Kievits voor het Rijksvastgoedbedrijf

Het Gerechtsgebouw in Utrecht, een karakteristiek gebouw uit 1903 aan de Catharijnesingel, werd oorspronkelijk in opdracht van de Dienst Gemeentewerken van Utrecht gebouwd als Hogere Burgerschool (HBS). Tot 1995 bleef het pand in gebruik voor onderwijs. Sinds 2000 is in het gebouw de rechtbank van Utrecht gevestigd. 

In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf wordt het Gerechtsgebouw nu volledig gerenoveerd, verduurzaamd en heringericht. De historische schoolfunctie komt na de renovatie weer terug in het gebouw, deze keer in de vorm van een leerschool voor rechters. Als hoofdaannemer van dit projecten richten we ons op de grootschalige renovatie en transformatie van het interieur. TBI-zusje Nico de Bont is verantwoordelijk voor de restauratiewerkzaamheden aan de historische gevels en daken. 

Historie

Eind 19e eeuw verrezen aan de oostzijde van de Utrechtse Singel meerdere monumentale gebouwen. Deze hadden allemaal met overheidsdiensten en het onderwijs te maken. Hier aan de Catharijnesingel werd in 1903 een hogere burgerschool gebouwd. Sinds 2000 is hier de rechtbank van Utrecht gevestigd. Na deze transformatie wordt het een opleidingsgebouw, maar dan voor de Stichting Studiecentrum Rechtspleging. Het gebouw is formeel niet als monument bestempeld, maar de opdrachtgever behandelt dit bouwdeel wel zo. 

(c) Jelle Verhoeks

Werkzaamheden Nico de Bont

Het gebouw is heel rijk aan details, denk aan het natuursteen, glas-in-lood en de kozijnen. TBI-zusje Nico de Bont is verantwoordelijk voor het cascoherstel van de gevel, zoals het metselwerk en het herstel van het natuursteen, houten kozijnen en de balklagen. Zo worden de beschadigde delen van de houten kozijnen verwijderd en met nieuwe houten kozijndelen ingestukt. Op het dak worden de houten goten, dakkapellen en dakramen vernieuwd. Ook de dakbedekking met historische dakpannen, leien en zink moet op sommige plaatsen worden vervangen of gerestaureerd. Partner Slotboom Steenhouwers werkt aan de restauratie van alle natuurstenen onderdelen in gevels en dakranden.

(c) Het Utrechts Archief

Werkzaamheden J.P. van Eesteren

Een totale renovatie en transformatie van het project. Dat betekent de gevels, staalconstructies, verduurzaming en de totale binneninrichting. Het gebouw is nog helemaal oorspronkelijk in zijn huidige staat. Het is vroeger als school ingericht geweest en de oude details komen nu weer goed naar voren. We zijn in de voorbereiding gestart met een 3D-inmeting in Pointcloud. Dat is omgezet in een BIM-model en vanuit dit model heeft de werkvoorbereiding de bouwkundige, constructieve en installaties verder uitgewerkt. In plaats van normale staalconstructies wordt er gebruik gemaakt van zware staalconstructies. Deze worden het gebouw ingebracht, alleen doordat de vloeren maar een minimale vloerbelasting hebben, gaan we hier behoedzaam mee om. Het gebouw wordt naar verwachting eind 2024 opgeleverd aan het Rijksvastgoedbedrijf. Dan kan het voormalige schoolgebouw haar oude functie weer nieuw leven inblazen en toekomstige rechters helpen opleiden en ontwikkelen. 

(c) Jelle Verhoeks

Stuur project door