KLM Hangar 14, Amsterdam

In opdracht van Croonwolter&dros heeft de afdeling Verbouw, Onderhoud en Renovatie (VOR) Hangar 14 van KLM Engineering & Maintenance verbouwd. Dit bouwproject is in 2019 aangevangen, nog voordat KLM hard getroffen werd door de Coronamaatregelen. Hierbij gaat het om een binnenruimte van 8000 m² (fase 1, opgeleverd eind 2019) en een verbouwing van het logistiek gebied met een oppervlakte van 12.000 m² (fase 2, opgeleverd februari 2021). De hangar heeft binnen een vrije hoogte van 32 meter.

In Hangar 14 vinden reparaties en het onderhoud plaats aan vliegtuigen en vliegtuigcomponenten van KLM en van klanten. Om dit efficiënter te kunnen doen, en dus met kortere doorlooptijden, is de enorme ruimte aangepast. Hierbij zijn de functies die voorheen elders waren gehuisvest, centraal in deze hangar ondergebracht.

In de eerste fase is Baai 3, één van de drie vliegtuigloodsen binnen Hangar 14, verbouwd tot magazijn. In de tweede fase is het logistieke gebied, waar vrachtwagens de vliegtuigonderdelen komen brengen, ingericht. De gebouwgebonden installaties zijn verzorgd door Croonwolter&dros.

Werkzaamheden J.P. van Eesteren

J.P. van Eesteren nam het bouwkundige deel voor zijn rekening: sloopwerk, grondwerk, explosievenonderzoek, heiwerk, fundatie, staalwerk en het plaatsen van hekken en de bouw van nieuwe gevels. Ook realiseerden we twee loading docks, negen grote overhead deuren, kantoorruimte, een douanekantoor en het buitengebied waar de vrachtwagens parkeren en lossen.

Gedurende de verbouwingen moest Hangar 14 operationeel blijven. Voordat fase 2 gestart werd, werd Hangar 10 geschikt gemaakt om een aantal logistieke taken en magazijnfuncties tijdelijk onder te brengen. Deze hangar kreeg een verharding voor de losplaatsen van de vrachtwagens en ook elektra- en datavoorzieningen.

Stuur project door