Project Berkendaal

In opdracht van De Principaal realiseerden wij de nieuwbouw van woonzorgcomplex “Berkenstede” te Diemen, bestaande uit vier met elkaar verbonden zorgtorens met een totaal bruto vloeroppervlak van 21.000 m2 . In het plan zijn o.a. 131 woningen opgenomen.

Als vervolg hierop hebben wij de nieuwbouw gerealiseerd van “Berkendaal” toren 6, het sluitstuk van het complex.

Berkendaal is een woontoren van 14 bouwlagen. De woningen zijn voorbereid met domotica, waarbij een van de mogelijkheden is dit te koppelen aan de systemen in het woonzorgcomplex.

Het gebouw bestaat uit een ondergrondse, deels onder en deels naast de toren gesitueerde, parkeergarage met daarop 13 woonlagen, in totaal 56 koopappartementen. De gevels zijn opgebouwd uit prefab betonnen
sandwichelementen in gestraalde uitvoering. De ramen zijn uitgevoerd in aluminium.

Door zijn unieke vormgeving, waarbij de gevel wordt gekenmerkt door het trapsgewijs verlopen van de balkons over alle bouwlagen en uitsnijdingen over de eerste 4 bouwlagen, is het pand mede beeldbepalend voor het complex.

Woonzorg-complex “Berkendaal”

Stuur project door