Project Brede school ‘Theophile de Bock’

Aan de Theophile de Bockstraat in Amsterdam realiseerde J.P. van Eesteren de nieuwbouw van een multifunctioneel gebouw.

De bouw van de brede school 'Theophile de Bock' biedt onderdak aan een tweetal basisscholen (Willem van Boeijenschool en De Notenkraker), drie overlooplokalen, een aantal aan de school verbonden welzijnsfuncties, een buurthuis, een sportzaal, een ontmoetingsruimte voor ouderen en jongeren, een Ouder en Kind Centrum, GGD en logopediepraktijk, kinderopvang met naschoolse opvang, een onderkomen voor sportbuurtwerk en een opslagruimte voor speel- en spelattributen.

Brede school ‘Theophile de Bock’

Stuur project door