Project Hardings Cargill

Op de plant van Cargill Tropical Refined Oils wordt ruw aangevoerde palmolie verwerkt tot halffabrikaten voor de voedingsmiddelenindustrie.

De nieuwe fabriekhal Deso-570 heeft een afmeting van 17 x 35 meter en een hoogte van 17 meter. De constructie bestaat uit in de grond gevormde heipalen met daarop een zware betonnen funderingsplaat. De opgaande constructie is opgebouwd uit stalen kolommen, balken en liggers. De constructieve vloeren waarop de installatie is aangebracht bestaan uit staalbetonplaat en de overige vloeren met enkel functie beloopbaar zijn samengesteld uit antislip roostervloeren. De gevels zijn opgebouwd uit stalen geïsoleerde gevelplaten. Gelijktijdig met de opbouw van de staalconstructie is door de opdrachtgever gestart met het monteren van de piping-installatie.

Wij hebben naast de uitvoering ook de constructieve en de bouwkundige uitwerking verricht. Hierbij is rekening gehouden met toekomstige uitbreidingen omdat er in de toekomst meer toepassingsmogelijkheden voor het product zijn zoals brandstof voor voertuigen.

Hardings Cargill

Stuur project door