Project Hogeschool Utrecht

De nieuwbouw van de faculteit Educatie van Hogeschool Utrecht is gesitueerd op de meest westelijke kavel van de kashbastrook in de Uithof te Utrecht.

Het gebouw lijkt gedeeltelijk opgetild boven het maaiveld. Eén van de drie betonnen stabiliteitskernen begint pas op de eerste verdieping. Grote A-frames, gevormd door schuin over een waterloop geplaatste stalen kolommen die schijnbaar willekeurig gepositioneerd zijn, dragen het gebouw en waarborgen de stabiliteit.

De betonvloeren zijn uitgevoerd in het airdeck systeem om gewicht te besparen. In het gebouw is betonkernactivering toegepast.

De westgevel valt op door het palet van kleuren. De horizontale banden verspringen in diepte ten opzichte van elkaar zodat het reliëf van de gevel voor een spel van licht en schaduw zorgt.

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie

Stuur project door