Project ibis hotel Amsterdam CS

De uitbreiding van het ibis-hotel op het Stationseiland-Amsterdam Centraal behelst nieuwbouw van zes bouwlagen (niveau 4e t/m 9e verdieping), gesitueerd boven drie sporen.

De nieuwbouw staat op 5 portalen, die rusten op de perroneilanden 1/2 en 3/4. Met een glazen loopbrug is de nieuwbouw op twee verdiepingen met het bestaande hotel verbonden. Het hotel had een capaciteit van 187 kamers. Na de realisatie van de uitbreiding is de capaciteit verdubbeld naar ruim 370 kamers.

Het is een locatie zonder bouwplaatsruimte en in een doorfunctionerende 'spoorse' omgeving.

Omdat er onvoldoende vrije hoogte boven de bovenleiding van de sporen is om de nieuwbouw te kunnen realiseren, is ervoor gekozen een werkbordes boven de sporen aan te leggen, daarop het gebouw (ruim 2,6 meter hoger dan de eindsituatie) te bouwen en het op een gegeven moment terug te vijzelen naar de definitieve situatie. Tijdens de bouw reden de treinen gewoon onder het bordes door.

De fundering bestaat uit poeren op Microtunnelingpalen die met behulp van stalen casings Ø 1000 mm in de grond worden gemaakt. De poeren zijn op beide perrons doorverbonden met trekankers die onder het spoor door worden geboord.

Na het gereed komen van de fundering zijn op het werkbordes de portalen samengesteld. Deze zijn gevormd door stalen poten, met beton gevuld, en koppelbalken die ook bestaan uit een stalen omhulling, afgestort met beton. Vervolgens zijn gebogen prefab elementen (de 'buik' van het gebouw) tussen de portalen gemonteerd. Zodra de eerste verdieping gereed was en de horizontale spanvoorzieningen als hulpconstructie waren gerealiseerd, was de constructie voldoende stijf om het geheel iets op te vijzelen, waarna het werkbordes kon worden verwijderd. Daarna is het geheel teruggevijzeld op de poeren in de perrons en is de verdere opbouw van de hotelverdiepingen aangevangen.

ibis hotel Amsterdam CS

Stuur project door