Project Ikazia Ziekenhuis

De (ver-)nieuwbouw van het entreegebouw en de ingang van de spoedeisende hulp van het Ikazia Ziekenhuis te Rotterdam is opgeleverd.

Het project bestond uit het realiseren van diverse voorzieningen, zoals een tijdelijk entreegebouw, het realiseren van een extra trappenhuis om de verkeersstroom te optimaliseren en het realiseren van een tijdelijke ambulancesluis. Deze werkzaamheden zijn medio februari 2010 gestart en namen 10 werkweken in beslag.

Na realisatie werd gestart met de sloop-werkzaamheden van het bestaande entreegebouw. Het nieuwe entreegebouw is verdeeld over drie bouwlagen. De bouwlagen hebben een diversiteit qua functie en vormgeving.

Aansluitend aan de oplevering van het entreegebouw werd gestart met de interne verbouwing (renovatiesloop) van een bestaande afdeling naar een spoedeisende hulp. Kenmerken aan deze afdeling was de diversiteit aan afwerking en functionaliteit.

Totale project bestond uit het gefaseerd opleveren van zowel tijdelijke als definitieve gebouw-onderdelen. Werkzaamheden zijn uitgevoerd in een operationeel ziekenhuis.

Ikazia Ziekenhuis

Stuur project door