Project nieuwbouw en onderhoud Europol

De nieuwbouw betreft de huisvesting van het Europese hoofdkantoor van Europol. Het complex is gesitueerd aan de Eisenhouwerlaan te Den Haag naast het World Forum Convention Centrum. Onze opdracht betrof het integrale pakket bouwkunde en installaties.

Prestatiecontract onderhoud

Aansluitend aan de oplevering in februari 2011 is J.P. van Eesteren ook betrokken bij het onderhoud.

Rijksgebouwendienst heeft voor het onderhoud een prestatiecontract op basis van NEN 2767 conditiemetingen van gebouwen gesloten met het TBI-consortium voor de disciplines W, E en B waarin J.P. van Eesteren de discipline bouwkundig werk behartigt. Op basis van prestatie indicatoren worden de functionaliteit en beschikbaarheid van de systemen en de processen geborgd.

In en rond het complex geldt een hoge mate van beveiliging in verband met het confidentieel karakter van Europol.

De omvang van het project is 32.000 m2  bvo. Het onderhoudscontract liep t/m maart 2016.

Stuur project door