RET Metrostations, Rotterdam

De metro van Rotterdam heeft met veranderde regelgeving en een groeiend aantal reizigers te maken. Om aan de juiste capaciteit te blijven voldoen heeft de RET, verantwoordelijk voor het stadsvervoer in en om de stad, J.P. van Eesteren de opdracht gegeven om diverse metrostations uit te breiden of te renoveren.

RET Delfshaven

J.P. van Eesteren realiseerde de uitbreiding van de nooduitgangen van metrostation Delfshaven. Het project bestond uit twee fasen, het aanbrengen van de bouwkuip aan de zijde van de Schans (fase 1) en het aanbrengen van de afzinkkelder (fase 2). 

Half februari 2022 begonnen we met het trillen van de damwanden van de bouwkuip van fase 1. Vervolgens werden er ankerpalen vanaf het maaiveld geplaatst. Om de stabiliteit van de damwanden te waarborgen werden er stempelramen geplaatst. Na het ontgraven van de bouwkuip startten we met de werkzaamheden van het onderwaterbeton. Hierna werd de bouwkuip leeggepompt. Vervolgens werden de betonvloeren, -wanden en de afzinkkelder gemaakt. Tenslotte is ook het betonnen dak gestort. Na oplevering van de ruwbouw zijn een betonnen schacht met vluchtluik, stalen trappen en installaties aangebracht. Het project is eind februari 2023 opgeleverd.

RET Stadhuis

Metrostation Stadhuis is uitgebreid met vier extra nooduitgangen waarvan er twee ook dienen als extra uitgangen bij grote evenementen. In de eerste fase van het project is het bouwterrein ingericht tussen de verkeersvoorzieningen van de drukke Coolsingel. In deze fase startte ook het werk aan de nooduitgang aan de westzijde van de metro. Tegelijkertijd werd de ventilatieschacht aan de zuidwestzijde van het station gesloopt en ernaast opnieuw opgebouwd. Bij de tweede fase werd de bouwplaats vergroot om ruimte te bieden aan de bouwkuipen aan weerszijden van de bestaande metrotunnel. De bouwkuipen werden waterdicht gemaakt door te ontgraven en onderwaterbeton toe te passen. Na het leegpompen konden de betonvloeren en –wanden worden opgebouwd. Hierna zijn de nooduitgangen aangesloten op de bestaande stationshal doormiddel van een overkluizing over de tunnelbuis. Dit was een complex gefaseerd werk doordat de metro volledig in gebruik bleef. Om ruimte vrij te maken voor de nooduitgangen, was er een complete herinrichting van de stationshal nodig. Aansluitend vond de afbouw van de nooduitgangen plaats. In deze fase werden de nooduitgangen voorzien van wand-, vloer- en plafondafwerking en werden de laatste binnenwanden en kozijnen geplaatst. Het project is in augustus 2019 opgeleverd.

RET Leuvehaven

Bij metrostation Leuvehaven zijn de uitgangen uitgebreid. Het project bestond uit twee fasen: de Westzijde (fase 1) en de Oostzijde (fase 2). We startten met de Westzijde. Begin augustus 2020 startten we met het trillen van de damwanden van de bouwkuip van fase 1. Vervolgens werden er ankerpalen vanaf het maaiveld geplaatst. Om de stabiliteit van de damwanden te waarborgen, werden er stempelramen geplaatst. Hierna startten de werkzaamheden van het onderwaterbeton. Na deze handeling werd de bouwkuip leeggepompt. Vervolgens kon de doorbraak tussen het nieuwe en bestaande gedeelte worden gemaakt. Tenslotte werden de betonvloeren, –wanden en trappen gemaakt. De oplevering was in mei 2021. 

RET Dijkzigt

In ongeveer een jaar tijd hebben we het metrostation voorzien van een nieuwe in- en uitgang. De bouwwerkzaamheden vonden plaats op een drukke locatie, omringd door kantoren, woonhuizen en het Erasmus MC. Het metroverkeer bleef gewoon doorgaan tijdens de verbouwing. Het Dijkzigt-project kende een aantal flinke uitdagingen. Ten eerste het bouwterrein zelf. Het werkgebied was ongekend krap en de rand van de bouwkuip kwam tot op een halve meter van de gevel van de Hogeschool Rotterdam. De situatie onder de grond maakte het niet eenvoudiger. Vanwege een drukke infrastructuur van kabels, leidingen en natuurlijk de bestaande metrobuis zelf werd gebruik gemaakt van een U-vormige bouwkuip. Andere bijzonderheden aan het project waren het gebruik van afzinktunnels voor de trap ter plaatse van de in/- uitgang - een betonnen prefab wandconstructie die door zijn eigen gewicht de grond in zakt – en een metrobuis van een meter dik beton waar met een draadzaag sparingen in zijn gezaagd. De oplevering was in november 2017.

Stuur project door