Uitbreiden en renoveren van Antoni van Leeuwenhoek

Samen met TBI-zusteronderneming Croonwolter&dros realiseerden we integraal het Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam. Aan de achterzijde van het in kanker gespecialiseerde ziekenhuis werden de centrale hal en twee gebouwen uitgebreid en gerenoveerd. Tijdens de verbouwing bleef het ziekenhuis zonder onderbreking in bedrijf. Een bijzondere logistieke operatie.

BIM in de hoofdrol

Werken met een digitaal 3D BIM-model van het ontwerp stond centraal. Via dit model is een totaaloverzicht van het project virtueel beschikbaar. BIM bood onder andere inzicht in hoe de bouwplaats er op bepaalde momenten uitzag en wat de gevolgen waren van elke kleine verandering. Dit is vooral van belang om verstoring van processen in het ziekenhuis goed inzichtelijk te maken, tijdig te kunnen bespreken met alle betrokken gebruikers en zoveel mogelijk te voorkomen. Zo bood BIM bijvoorbeeld inzicht in de ideale plaatsing van tijdelijke wanden om de hygiëne te kunnen blijven garanderen.

Het Antoni van Leeuwenhoek heeft de TBI-ondernemingen aangewezen als beste samenwerkingspartner tijdens een bijeenkomst waarbij TBI haar aanpak presenteerde over het integraal samenwerken met de opdrachtgever en bouwpartners. BIM is hierbij een belangrijk hulpmiddel.

BIM uitwerking Antoni van Leeuwenhoek

Nieuwbouw én renovatie

Om te kunnen voldoen aan de toenemende patiëntenstroom werden verschillende afdelingen, waaronder DNA Diagnostiek en Nucleaire Geneeskunde, vergroot in capaciteit. De afdeling Klinische Pathologie, speerpunt binnen het ziekenhuis, werd uitgebreid met veertig procent meer labruimte en werkplekken voor een toenemend aantal pathologen, moleculaire genetici en analisten. In totaal (ver)bouwden de TBI-ondernemingen op het project 5.750 m² vloeroppervlak.

Het betrof een uitbreiding van het atrium en de centrale hal aan de achterzijde van het ziekenhuis. Aan weerszijden van de hal realiseerden we een tweetal gebouwen (zowel nieuwbouw als renovatie). Hier werden de afdelingen Nucleaire Geneeskunde, Klinische Pathologie en DNA Diagnostiek uitgebreid en de bijbehorende techniekruimtes, kantoren en werkplekken gerealiseerd. Daarnaast werd een vleugel gebouwd voor preventie, revalidatie en nazorg van kankerpatiënten, zoals een oefen- en revalidatiezaal, cardiofitness en ruimtes voor psychosociale begeleiding. Op de nieuw gebouwde delen zijn techniekruimten voor de installaties voor elektra, ventilatie, verwarming en koeling en separate afzuiging gerealiseerd.

Links de render, rechts het eindresultaat

Uitbreiden en renoveren van Antoni van Leeuwenhoek

Stuur project door